Μετατροπέας Συμβατικών Μονάδων <=> SI
Εξέταση αίματος Συμβατικές μονάδες μέτρησεις Παράγοντας μετατροπής (Συμβατικές ==> SI) Μονάδες μέτρησης διεθνούς συστήματος (SI) Παράγοντας μετατροπής
(SI ==>Συμβατικές)
HDL-χοληστερόλη mg/dL   mmol/L
LDL-χοληστερόλη mg/dL   mmol/L
Αγγειοτενσίνη ΙΙ ng/dL   ng/L
Αλδοστερόνη ng/dL   nmol/L
Ασβέστιο mg/dL   mmol/L
Ασβέστιο mEq/L   mmol/L
Γλυκόζη mg/dL   mmol/L
Ελεύθερη Τ3 pg/mL   nmol/L
Ελεύθερη Τ4 ΅g/dL   nmol/L
Ινσουλίνη ΅IU/mL   pmol/L
Κάλιο mEq/L   mmol/L
Κρεατινίνη mg/dL   ΅mol/L
Λευκωματίνη g/dL g/L
Μαγνήσιο mEq/L   mmol/L
Μαγνήσιο mg/dL   mmol/L
Νάτριο mEq/L mmol/L
Ολικά λευκώματα g/dL   g/L
Ουρία mg/dL   mmol/L
Ουρικό οξύ mg/dL   mmol/L
Σιδηροδεσμευτική ικανότητα ΅g/dL   ΅mol/L
Σίδηρος ΅g/dL   ΅mol/L
Τ3 ng/dL   nmol/L
Τ4 ΅g/dL   nmol/L
Τριγλυκερίδια mg/dL   mmol/L
Τροπονίνη Ι mg/mL   ΅g/L
Τροπονίνη Ι ΅g/L   ΅g/L
Τροπονίνη Τα ΅g/L   ΅g/L
Χοληστερόλη mg/dL   mmol/L