Μέση Αρτηριακή Πίεση (ΜΑΠ) - Πίεση Παλμού (ΠΠ)
Μέση Αρτηριακή Πίεση =
0 mmHg
Πίεση Παλμού =
0 mmHg