Βασικός Μεταβολισμός (ΒΜ): Εξίσωση Harris Benedict
Βασικός Μεταβολισμός=
0 Kcal
Καθιστική ζωή =
0 Kcal
Μικρή δραστηριότητα =
0 Kcal
Μέτρια δραστηριότητα =
0 Kcal
Μεγάλη δραστηριότητα =
0 Kcal
Πολύ μεγάλη δραστηριότητα =
0 Kcal