ΟΞΕΙΑ ΚΑΙ ΧΡΟΝΙΑ ΚΑΡΔΙΑΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ

EUROPEAN SOCIETY OF CARDIOLOGY GUIDELINES 2016
ΟΞΕΙΑ ΚΑΙ ΧΡΟΝΙΑ ΚΑΡΔΙΑΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ: Web Link και Pdf Download