ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΗ ΑΘΗΡΕΚΤΟΜΗ

6/4/2015
Χρήστος Γραΐδης, Επεμβατικός Καρδιολόγος

Παρουσιάσθηκε στα Πανελλήνια Σεμινάρια Ομάδων Εργασίας της ΕΚΕ, Ιωάννινα, Φεβρουάριος 2015

Κατεβάστε τις διαφάνειες της παρουσίασης σε μορφή PDF