Ατμοσφαιρική ρύπανση: πυροδοτεί κολπική μαρμαρυγή

18/1/2014

 

 

Έρευνα ενοχοποιεί την ατμοσφαιρική ρύπανση σαν επιβαρυντικό παράγοντα για εκδήλωση επεισοδίου κολπική μαρμαρυγής (AF) σε άτομα υψηλού κινδύνου. Αυξήσεις των σωματιδίων, της αιθάλης και του διοξειδίου του αζώτου – όλοι ρυπαντές που έχουν σχέση με το κυκλοφοριακό - πυροδότησαν αρρυθμίες σε ασθενείς με εμφυτευόμενους απινιδωτές (ICDs) εντός μόλις 2 ωρών από την έκθεσή τους σύμφωνα με τα ευρήματα της μελέτης.

Χρειάζεται πολύ λίγη αιθαλομίχλη για να αυξήσει τις πιθανότητες AF. Η Βοστόνη, όπου διεξήχθει η μελέτη, είναι σχετικά καθαρή όσον αφορά την ατμοσφαιρική ρύπανση. «Τα επίπεδα της ατμοσφαιρικής ρύπανσης που σχετίζονται με AF σε αυτή τη μελέτη ήταν εντός των ορίων της Υπηρεσίας Προστασίας Περιβάλλοντος (EPA)», σημειώνει ο ερευνητής Mark S. Link, MD, of της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Tufts. Η EPA θέτει το όριο 24-ωρου λεπτών σωματιδίων  (PM2.5) στα 35 µg/m3 για αποδεκτό καθαρό αέρα. Στην περιοχή της Βοστόνης που περιλήφθηκε στην ανάλυση έχει κατά μέσο όρο 8.4 µg/m3 το 24-ωρο λεπτών σωματιδίων. «Για την ακρίβεια στα 4χρόνια της μελέτης, μόνο 1 μέρα ξεπεράστηκαν τα όρια της EPA όσον αφορά τα PM2.5» σχολίασε ο Dr. Link.

Όμως , ακόμα και σε μια ασυνήθιστα καθαρή πόλη, ακόμα και ένα μικρό ποσό ατμοσφαιρικής ρύπανσης εξασκούσε αρνητική επίδραση σε ασθενείς με γνωστή καρδιοπάθεια. Η πιθανότητα κλινικά σημαντικών επεισοδίων AF- αυτά που διαρκούσαν από 30 δευτερόλεπτα και πάνω- σκαρφάλωναν κατά 26% για κάθε αύξηση 6.0-µg/m3 στα λεπτά σωματίδια σε χρονικό παράθυρο 2 ωρών πριν το επεισόδιο αρρυθμίας (P = .004). Αυτή η πιθανότητα εκτοξεύονταν στο 42%όταν η ανάλυση περιοριζόταν σε ασθενείς που διέμεναν εντός 26 Χιλιομέτρων (16,1 μίλια) από το σταθμό μέτρησης ατμοσφαιρικής ρύπανσης, σε σχέση με την ακτίνα 50 Χιλιομέτρων (31,1 μίλια) που χρησιμοποιήθηκε για όλον τον πληθυσμό της μελέτης. Τα αποτελέσματα παρέμεναν αμετάβλητα όταν οι ασθενείς με ιστορικό AF εξαιρούνταν.

Τα επίπεδα των αέριων ρυπαντών σε διάστημα 24ωρών δεν σχετιζόταν σημαντικά με μεγαλύτερη πιθανότητα επεισοδίων AF, αν και οι πιθανότητες είχαν την τάση να αυξάνονται κατά 14% για κάθε αύξηση 5.0 µg/m3 στα λεπτά σωματίδια  (P =. 12). Είναι σημαντικό ότι, μόνο οι ρυπαντές από τις εξατμίσεις οχημάτων σχετίζονται με συμβάντα AF. Η ρύπανση από εργοστάσια όπως το διοξείδιο του θείου δεν είχαν καμία σημαντική επίδραση.

Η ατμοσφαιρική ρύπανση από παλαιότερα έχει θεωρηθεί υπεύθυνη για διάφορα καρδιαγγειακά προβλήματα- όπως αιφνίδιος θάνατος, καρδιακή ανεπάρκεια, έμφραγμα του μυοκαρδίου και εγκεφαλικό. Αν και οι κοιλιακές αρρυθμίες τυπικά θεωρήται ότι προκαλούν πολλά από αυτά τα συμβάντα ,ο σοβαρός δεσμός που διαπιστώνεται ανάμεσα στην αιθαλομίχλη και την AF σε αυτή την μελέτη δείχνει ότι και οι κολπικές αρρυθμίες επίσης συμβάλουν στα ανεπιθύμητα καρδιακά συμβάματα που σχετίζονται με την ρύπανση σε μεγάλες επιδημιολογικές μελέτες.

Όμως, το να συνδέσουμε την αιθαλομίχλη με την AF θέτει ένα πρόβλημα στις παραδοσιακές επιδημιολογικές μελέτες. Πολλά επεισόδια κολπικής μαρμαρυγής είναι ασυμπτωματικά- και άρα δεν αναγνωρίζονται- και είναι πολύ δύσκολο να τοποθετηθεί χρονικά η έναρξη της AF ακόμα και εάν διαγνωσθεί κλινικά. Ο Dr. Link σημειώνει ότι η παρούσα μελέτη εκμεταλλεύθηκε μια μοναδική ευκαιρία να εντάξει ασθενείς με απινιδωτές ICDs, που συνεχώς παρακολουθούν άτομα για AF, και καταγράφεται αυτόματα η ημερομηνία και η ώρα της έναρξης της AF και να διορθώσουν την αρρυθμία με ηλεκτρική εκφόρτιση. 

Η μελέτη παρακολούθησε προοπτικά 176 άτομα με ICDs με υψηλό κίνδυνο για υποκλινικά ή κλινικά καρδιακά συμβάντα για περίπου 2 χρόνια, κατά μέσο όρο – η μακρύτερη παρακολούθηση με πλήρη παρακολούθηση AF που έχει γίνει μέχρι σήμερα σε μελέτη ατμοσφαιρικής ρύπανσης. (Οι ασθενείς με χρόνια κολπική μαρμαρυγή εξαιρέθηκαν από τη μελέτη). Ενώ οι συσκευές ICD παρακολουθούσαν τις ανωμαλίες του καρδιακού ρυθμού, πληροφορίες για τους αερομεταφερόμενους ρυπαντές συλλέγονταν ωριαία από τον σταθμό Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης του Harvard.

Αν και οι βιολογικοί μηχανισμοί που κινητοποιούνται στην AF που πυροδοτείται από την αιθαλομίχλη δεν έχουν πλήρως ξεκαθαριστεί, οι κλινικές επιπτώσεις των ευρημάτων της μελέτης είναι σαφής. «Εάν ο ασθενείς είναι επιρρεπής στην AF, τις ώρες με αυξημένη ατμοσφαιρική ρύπανση πρέπει να παραμένουν σε κλειστό χώρο και να μην κυκλοφορούν έξω», συμβουλεύει ο Dr. Link. Αυτή η οδηγία μπορεί να αποβεί ιδιαίτερα σημαντική εάν τα άτομα υψηλού κινδύνου διαμένουν σε πόλεις με μεγαλύτερα επίπεδα αιθαλομίχλης από ότι παρατηρήθηκαν στη Βοστόνη.


·       Μικρές αυξήσεις στα μικροσωματίδια και άλλους αερομεταφερόμενους ρυπαντές αυξάνει τις πιθανότητες συμβάματος AF εντός 2 ωρών από την έκθεση σε ασθενείς με γνωστή καρδιοπάθεια.
·       Αυτές οι αυξήσεις των αερομεταφερόμενων ρυπαντών αν και ήταν εντός των ορίων της EPA για καθαρό αέρα, πυροδότησαν κολπική μαρμαρυγή. Β

Βιβλιογραφία:

1.         Link MS, Luttmann-Gibson H, Schwartz J, et al. Acute exposure to air pollution triggers atrial fibrillation. J Am Coll Cardiol. 2013;62:816-825.

2.         Brook RD, Rajagopalan S, Pope CA III, et al. Particulate matter air pollution and cardiovascular disease: An update to the scientific statement from the American Heart Association. Circulation. 2010;121:2331-2378.

3.         Link MS, Dockery DW. Air pollution and the triggering of cardiac arrhythmias. Curr Opin Cardiol. 2010;25:16-22.

4.         Rich DQ, Kim MH, Turner JR, et al. Association of ventricular arrhythmias detected by implantable cardioverter defibrillator and ambient air pollutants in the St Louis, Missouri metropolitan area. Occup Environ Med.2006;63:591-596.

5.         Ljungman PL, Berglind N, Holmgren C, et al. Rapid effects of air pollution on ventricular arrhythmias. Eur Heart J. 2008;29:2894-2901.