Ο δείκτης κινδύνου CHADS2 κατατάσσει πάνω από το ένα τρίτο των ασθενών με εγκεφαλικό, σε Χαμηλού ή Ενδιαμέσου Κινδύνου για Εγκεφαλικό

11/9/2013

ESC Congress: Άμστερνταμ, Ολλανδία - 31 Αυγ 2013 / Ο δείκτης κινδύνου για εγκεφαλικό CHADS2 0 ή 1 κατατάσσει πάνω από το ένα τρίτο των ασθενών σε κολπική μαρμαρυγή με εγκεφαλικό σε Χαμηλού ή Ενδιαμέσου Κινδύνου Εγκεφαλικού που δεν απαιτεί την χορήγηση από του στόματος αντιπηκτικών , σύμφωνα με έρευνα που παρουσιάστηκε στο ESC Congress 2013 από τον καθηγητή Michael Nabauer από την Γερμανία.

Αντιθέτως ένα CHA2DS2-VASc σκορ 0 ορίζει μια υποομάδα ασθενών με πολύ χαμηλό κίνδυνο εγκεφαλικού που είναι απίθανο να ωφεληθεί από την αντιπηκτική θεραπεία.

Η κολπική μαρμαρυγή είναι η συχνότερη καρδιακή αρρυθμία που απαιτεί νοσηλεία και έχει μια επίπτωση 1-2% στον γενικό πληθυσμό. Η κολπική μαρμαρυγή σχετίζεται με σημαντικό κίνδυνο εγκεφαλικού με συχνά σοβαρές συνέπειες. Ενώ η από του στόματος αντιπηκτική αγωγή είναι ιδιαίτερα αποτελεσματική στην πρόληψη των ισχαιμικών εγκεφαλικών , αυξάνει τον αιμορραγικό κίνδυνο. Ο καθορισμός των ασθενών με χαμηλό κίνδυνο εγκεφαλικού που δεν απαιτούν από του στόματος αντιπηκτικά είναι σημαντικός για να μεγιστοποιήσουμε τα οφέλη από τα αντιπηκτικά ενώ θα αποφύγουμε το κόστος, την φασαρία και τον αιμορραγικό κίνδυνο των από του στόματος αντιπηκτικών.

Η παρούσα μελέτη έλεγξε μοντέλα διαβάθμισης κινδύνου εγκεφαλικού για να καθοριστούν οι ασθενείς με πολύ χαμηλό κίνδυνο εγκεφαλικού που δεν θα ωφεληθούν από τα αντιπηκτικά. Η ανάλυση βασίσθηκε στο προοπτικό μητρώο του Γερμανικού Δικτύου για τη Κολπική Μαρμαρυγή (AFNET) που ξεκίνησε το 2004- 2006 και περιλαμβάνει 9,575 ασθενείς με κολπική μαρμαρυγή. Η παρακολούθηση διήρκεσε κατά μέσο όρο για 5,1 έτη και τα εγκεφαλικά συμβάματα προσθέτονταν από επιτροπή σοβαρών συμβαμάτων.

 

Κατά την εγγραφή, 47.7% των ασθενών με μη- βαλβιδική κολπική μαρμαρυγή (n=8,847) στο μητρώο AFNET αξιολογήθηκαν με CHADS2 σκορ

0 (16.2%) ή 1(31.5%) που έδειχνε ότι δεν απαιτούνταν σαφώς χορήγηση αντιπηκτικών. Εντυπωσιακά το 35.8% (145 από 405)των εγκεφαλικών και λοιπών θρομβοεμβολικών συμβαμάτων (Παροδικά εγκεφαλικά επεισόδια, συστηματικά εμβολικά επεισόδια) κατά την παρακολούθηση συνέβησαν σε αυτή την υποομάδα ασθενών που αρχικά σταδιοποιήθηκαν κατά CHADS2 σε χαμηλό ή μέσο κίνδυνο εγκεφαλικού (CHADS2=0: 45, CHADS2=1: 100 συμβάματα).

Ο καθηγητής Nabauer είπε: «Αυτό το εύρημα υποδηλώνει ότι οι τάξεις CHADS2 0 και 1 περιλαμβάνουν υποομάδες ασθενών με σημαντικό κίνδυνο εγκεφαλικού που μπορεί να εντοπιστούν με πιο εξειδικευμένη διαβάθμιση κινδύνου εγκεφαλικού.»

Το σκορ CHA2DS2-VASc, που προσθέτει την ηλικία 65- 74 ετών, αγγειακή νόσο και το γυναικείο φύλο σαν παράγοντες κινδύνου εγκεφαλικού στο σκορ CHADS2, έχει προταθεί για τη βελτίωση της διαβάθμισης κινδύνου σε ασθενείς με χαμηλό κίνδυνο εγκεφαλικού και είναι το συνιστώμενο μοντέλο διαβάθμισης κινδύνου στις κατευθυντήριες οδηγίες του ESC για την κολπική μαρμαρυγή.

Στην παρούσα μελέτη , η εφαρμογή του σκορ CHA2DS2-VASc επαναταξινόμησε 53.8% των ασθενών με CHADS2 σκορ 0 ή 1 σε CHA2DS2-VASc σκορ 2 και άνω , οπότε η από του στόματος αντιπηκτική αγωγή ήταν η προτεινόμενη θεραπεία. Αντίθετα το CHA2DS2-VASc καθόρισε το πολύ χαμηλό σκορ κινδύνου εγκεφαλικού 0 σε 55.6%των ασθενών που παλαιότερα είχαν ταξινομηθεί σαν CHADS2=0 (9.0% όλων των ασθενών).

Stroke events in patients with CHADS2 scores 0 and 1 in a contemporary population of patients with atrial fibrillation: results from the German AFNET registry

http://www.escardio.org/about/press/esc-congress-2013/press-conferences/Documents/slides/nabauer.pdf