Η ύπαρξη Αυτόματου Καρδιακού Απινιδωτή σε γυμναστήρια μπορεί να βελτιώσει την επιβίωση έπειτα από καρδιακή ανακοπή

27/8/2013

Τα άτομα που εμφανίζουν αιφνίδια καρδιακή ανακοπή σε αθλητικές εγκαταστάσεις έχουν περισσότερες επιβίωσης από ότι σε άλλες κλειστές εγκαταστάσεις , πιθανά λόγω πρώιμης ΚΑΡΠΑ και πρόσβασης σε Εξωτερικό Αυτόματο Καρδιακό Απινιδωτή (AED), ανάμεσα σε άλλους παράγοντες, σύμφωνα με μια μελέτη που δημοσιεύτηκε διαδικτυακά στις & Αυγούστου 2013, στο Journal of the American College of Cardiology. Τα ευρήματα υπογραμμίζουν τη σημασία της ύπαρξης AEDs σε μέρη όπου οι άνθρωποι αθλούνται και είναι σε μεγαλύτερο κίνδυνο αιφνίδιας καρδιακής ανακοπής.

Προηγούμενες μελέτες έδειξαν ότι η συστηματική άθληση μειώνει σημαντικά τον συνολικό κίνδυνο του ατόμου για αιφνίδια καρδιακή ανακοπή. Όμως κατά τη διάρκεια και αμέσως μετά την άθληση, ο κίνδυνος αιφνίδιας καρδιακής ανακοπής είναι ελαφρά υψηλότερος. Επειδή οι AEDs αποδεδειγμένα σώζουν ζωές όταν χρησιμοποιηθούν αμέσως μετά την αιφνίδια καρδιακή ανακοπή, συχνά τοποθετούνται σε γυμναστήρια και αθλητικούς ομίλους. Λιγότερα είναι γνωστά για τη συχνότητα αιφνίδιων καρδιακών ανακοπών σε άλλες κλειστές εγκαταστάσεις άθλησης –όπως κλαμπ μπόουλιγκ , στούντιο χορού ή κοινοτικά κέντρα- αλλά η τοποθέτηση σε αυτά AED δεν είναι συνηθισμένη.

Αυτή η μελέτη εξέτασε τη συχνότητα ,την θεραπεία και την έκβαση αιφνίδιων καρδιακών ανακοπών σε παραδοσιακές και εναλλακτικές αθλητικές εγκαταστάσεις. Οι ερευνητές έλεγξαν 849 αιφνίδιες καρδιακές ανακοπές που συνέβησαν σε κλειστές δημόσιες εγκαταστάσεις στο Σιάτλ και στο King County της Ουάσιγκτον από το 1996-2008.

Η τοποθεσία της αιφνίδιας καρδιακής ανακοπής κατηγοριοποιήθηκε ανάλογα με το εάν ήταν παραδοσιακός χώρος άθλησης (αθλητικοί όμιλοι, κέντρα άθλησης ), ένας εναλλακτικός χώρος άθλησης ( μπόουλιγκ, γυμναστήριο σε γραφείο ή ξενοδοχείο, στούντιο χορού) ή χώρος άσχετος με την άθληση (τράπεζες, εστιατόρια, εμπορικά κέντρα, αεροδρόμια).

Συνολικά , 52 αιφνίδιες καρδιακές ανακοπές συνέβησαν στις παραδοσιακές αθλητικές εγκαταστάσεις, 82 στους εναλλακτικούς χώρους άθλησης και 713 σε χώρους άσχετους με την άθληση. Τα ποσοστά επιβίωσης ήταν 56%, 45% και 34% αντίστοιχα. Όπου υπήρχαν πληροφορίες για τις δραστηριότητες την στιγμή της ανακοπής, σε 77% των περιπτώσεων αιφνίδιας καρδιακής ανακοπής συνέβησαν κατά την άσκηση, και μόνο το 18% συνέβησαν μετά την άσκηση ενώ 4 % συνέβησαν πριν την άσκηση.

Οι ερευνητές συνέλεξαν πληροφορίες για το είδος άσκησης που έκαναν τα άτομα όταν συνέβη η αιφνίδια καρδιακή ανακοπή. Η πιο συχνή δραστηριότητα ήταν το μπάσκετ με επίπτωση 20.5%.Το μπάσκετ παίζεται σε μη-παραδοσιακές αθλητικές εγκαταστάσεις, όπως κοινοτικά κέντρα ή γυμναστήρια σε εκκλησίες. Μετά το μπάσκετ έρχεται ο χορός και η «γυμναστική» και τα 2 με 11,6%, ο διάδρομος με 8,9%, το τένις με 6,3% , το μπόουλιγκ με 5,4% και η κολύμβηση με 4,5%.

«Τα ευρήματά μας θα πρέπει να ενθαρρύνουν την εφαρμογή και τήρηση των συστάσεων για την τοποθέτηση AED και πρωτοκόλλων για την αντιμετώπιση αιφνίδιων καρδιακών ανακοπών σε παραδοσιακές αθλητικές εγκαταστάσεις» , είπε ο Richard L. Page, MD, FACC συγγραφέας της μελέτης και πρόεδρος της Ιατρικής του Πανεπιστήμιου του Ουισκόνσιν, Σχολή Ιατρικής και Δημόσιας Υγείας. « Επιπλέον αυτοί οι κανονισμοί θα πρέπει να επεκταθούν και στις εναλλακτικές αθλητικές εγκαταστάσεις , όπου η συχνότητα της αιφνίδιας καρδιακής ανακοπής είναι συγκρίσιμη με αυτή των παραδοσιακών χώρων άθλησης».

ΠΗΓΗ

Page RL, Husain S, White LY, et al. Cardiac arrest at exercise facilities: Implications for placement of automated external defibrillators. J Am Coll Cardiol 2013; DOI: 10.1016/j.jacc.2013.06.048

http://content.onlinejacc.org/article.aspx?articleid=1725464