Ο υγιεινός τρόπος ζωής αντισταθμίζει το εργασιακό άγχος

Σε μια μελέτη που δημοσιεύτηκε στο Canadian Medical Association Journal στις 13 Μαΐου 2013, βρέθηκε ότι οι άνθρωποι με εργασιακό άγχος και έναν ανθυγιεινό τρόπο ζωής διατρέχουν υψηλότερο κίνδυνο εμφάνισης στεφανιαίας νόσου από ό, τι οι άνθρωποι που έχουν άγχος και πίεση στη δουλειά τους , αλλά έχουν υιοθετήσει έναν υγιεινό τρόπο ζωής.

 

Οι ερευνητές εξέτασαν δεδομένα από 7 μελέτες κοινωνικών ομάδων από μια μεγάλη ευρωπαϊκή πρωτοβουλία που περιελάμβανε 102 128 ανθρώπους οι οποίοι ήταν ελεύθεροι νόσου κατά τη διάρκεια των 15 ετών της μελέτης (1985-2000). Οι συμμετέχοντες, ηλικίας 17-70 έτη (μέσος όρος 44,3), προέρχονταν από το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Γαλλία, το Βέλγιο, τη Σουηδία και τη Φινλανδία. Περισσότερο από το ήμισυ (52%) ήταν γυναίκες.

Από το σύνολο των συμμετεχόντων, 15 986 (16%) ανέφεραν ότι αντιμετωπίζουν εργασιακό άγχος, το οποίο καθορίστηκε στις μελέτες από συγκεκριμένες ερωτήσεις σχετικά με την εργασία. Οι ερευνητές κατέταξαν τους συμμετέχοντες σε τρεις κατηγορίες όσον αφορά τον τρόπο ζωής , ανάλογα με το κάπνισμα, την κατανάλωση αλκοόλ, σωματική δραστηριότητα / άσκηση και τέλος την παχυσαρκία (δείκτης μάζας σώματος). Στην ομάδα του «υγιεινού τρόπου ζωής» κατατάχτηκαν όσοι δεν είχαν παράγοντες κινδύνου , "μέτρια ανθυγιεινό τρόπο ζωής" όσοι είχαν έναν παράγοντα κινδύνου και στο "ανθυγιεινό τρόπο ζωής» όσοι 2-4 παράγοντες κινδύνου στον τρόπο ζωής τους .

Συνολικά 1086 συμμετέχοντες είχαν εκδηλώσεις στεφανιαίας νόσου κατά τη διάρκεια της περιόδου παρακολούθησης. Ο κίνδυνος στεφανιαίας νόσου ήταν υψηλότερος μεταξύ των συμμετεχόντων που ανέφεραν εργασιακό άγχος και ανθυγιεινό τρόπο ζωής. Αντίθετα τα άτομα με εργασιακό άγχος τα οποία είχαν υιοθετήσει έναν υγιεινό τρόπο ζωής είχαν περίπου το μισό ποσοστό εμφάνισης στεφανιαίας νόσου. Πιο αναλυτικά:

  • Η 10-ετής συχνότητα εμφάνισης της στεφανιαίας νόσου ήταν 18,4 ανά 1000 ανθρώπους για τους ανθρώπους με εργασιακό άγχος και 14,7 για εκείνους χωρίς πίεση στην εργασίας τους .

  • Οι άνθρωποι με ανθυγιεινό τρόπο ζωής είχαν σημαντικά υψηλότερο 10-ετή συχνότητα στεφανιαίας νόσου (30,6 ανά 1.000) σε σύγκριση με εκείνους με έναν υγιεινό τρόπο ζωής (12,0 ανά 1000).

  • Η επίπτωση ήταν 31,2 ανά 1000 για τους συμμετέχοντες με εργασιακό άγχος και ανθυγιεινό τρόπο ζωής, αλλά μόνο 14,7 ανά 1000, για τα άτομα με πίεση στην εργασία τους και υγιεινό τρόπο ζωής.

Οι συγγραφείς καταλήγουν ότι τα δεδομένα της μελέτης τους δείχνουν ότι η υιοθέτηση ενός ένας υγιεινού τρόπου ζωής μπορεί να μειώσει σημαντικά τον κίνδυνο εμφάνισης στεφανιαίας νόσου μεταξύ των ανθρώπων με εργασιακό άγχος . Εκτός από την παροχή συμβουλών αντιμετώπισης του άγχους, οι κλινικοί γιατροί θα μπορούσαν να δώσουν μεγαλύτερη προσοχή σε παράγοντες κινδύνου σχετικά με τον τρόπο ζωής των ατόμων που αναφέρουν ότι αντιμετωπίζουν εργασιακό άγχος.

 

Associations of job strain and lifestyle risk factors with risk of coronary artery disease: a meta-analysis of individual participant data

Mika Kivimäki, Solja T. Nyberg, Eleonor I. Fransson, Katriina Heikkilä, Lars Alfredsson, Annalisa Casini, Els Clays, Dirk De Bacquer, Nico Dragano, Jane E. Ferrie, Marcel Goldberg, Mark Hamer, Markus Jokela, Robert Karasek, France Kittel, Anders Knutsson, Markku Koskenvuo, Maria Nordin, Tuula Oksanen, Jaana Pentti, Reiner Rugulies, Paula Salo, Johannes Siegrist, Sakari B. Suominen, Tores Theorell, Jussi Vahtera, Marianna Virtanen, Peter J.M. Westerholm, Hugo Westerlund, Marie Zins, Andrew Steptoe, Archana Singh-Manoux, David Batty

CMAJ May 13, 2013 First published May 13, 2013, doi: 10.1503/cmaj.121735

http://www.cmaj.ca/content/early/2013/05/13/cmaj.121735