10 βασικές αλήθειες για το παθητικό κάπνισμα

Διαβάστε ορισμένα συγκλονιστικά στοιχεία σχετικά με το παθητικό κάπνισμα και τις επιπτώσεις του στη υγεία

1. Η επιδημία του καπνίσματος, είναι μία από τις μεγαλύτερες απειλές για τη δημόσια υγεία που ο κόσμος έχει αντιμετωπίσει ποτέ. Ο καπνός έχεις προκαλέσει 100 εκατομμύρια θανάτους τον 20ο αιώνα. Αν οι σημερινές τάσεις συνεχιστούν, μπορεί να προκαλέσει περίπου ένα δισεκατομμύριο θανάτους τον 21ο αιώνα.

  • Σκοτώνει περίπου 6 εκατομμύρια άτομα ετησίως εκ των οποίων πάνω από 5 εκατομμύρια από την άμεση χρήση του καπνού και πάνω από 600.000 είναι μη καπνιστές που εκτίθενται σε παθητικό κάπνισμα.

  • Περίπου ένα άτομο πεθαίνει κάθε έξι δευτερόλεπτα λόγω του καπνού και αυτό αντιπροσωπεύει τον ένα στους 10 θανάτους ενηλίκων.

  • Πάνω από τους μισούς σημερινούς χρήστες καπνού, θα πεθάνει τελικά από ασθένειες που σχετίζονται με τον καπνό.

  • Χωρίς έλεγχο και παρεμβάσεις ο αριθμός των θανάτων που σχετίζονται με το κάπνισμα των θα αυξηθεί σε περισσότερο από οκτώ εκατομμύρια ετησίως έως το 2030.

2. Το 22% του παγκόσμιου πληθυσμού, ηλικίας 15 ετών και άνω είναι καπνιστές. Το 78% των ανθρώπων, σε όλο τον κόσμο δεν καπνίζουν. Το μη κάπνισμα λοιπόν τείνει να γίνει ο κανόνας. Οι μη καπνιστές που εκτίθενται σε παθητικό κάπνισμα προσλαμβάνουν νικοτίνη και τοξικές χημικές ουσίες με τον ίδιο τρόπο με τους καπνιστές. Όσο περισσότερο καπνό εισπνέουμε παθητικά, τόσο υψηλότερο είναι το επίπεδο αυτών των επιβλαβών χημικών ουσιών στο σώμα μας. Ο καπνός του τσιγάρου περιέχει πάνω από 7.000 χημικές ενώσεις. Περισσότερα από 250 από αυτά τα χημικά είναι γνωστό ότι είναι επιβλαβή για την υγεία, και τουλάχιστον 69 είναι γνωστό ότι προκαλούν καρκίνο.

3. Το παθητικό κάπνισμα εκτιμάται ότι προκάλεσε περίπου 603.000 πρόωρους θανάτους το 2004 σε όλο τον κόσμο. Πιο συγκεκριμένα αφορούσε 166.000 θανάτους από λοιμώξεις του κατώτερου αναπνευστικού και 1100, από άσθμα στα παιδιά, καθώς και 35.800 θανάτους από άσθμα, 21.000 θανάτους από καρκίνο του πνεύμονα και 379.000 θανάτους από ισχαιμική καρδιακή νόσο (ΣΝ) σε ενήλικες. Η επιβάρυνση της νόσου ανέρχεται συνολικά σε περίπου 10,9 εκατομμύρια disability-adjusted life years (DALys) . Το 28% των θανάτων που οφείλονται στο παθητικό κάπνισμα συμβαίνει σε παιδιά, και το 47% στις γυναίκες.

4. Στους ενήλικες, το παθητικό κάπνισμα προκαλεί σοβαρές καρδιαγγειακές και αναπνευστικές παθήσεις, συμπεριλαμβανομένης της στεφανιαίας νόσου και του καρκίνου του πνεύμονα ή και άλλων μορφών καρκίνου. Σε βρέφη, προκαλεί αιφνίδιο θάνατο. Σε έγκυες γυναίκες, προκαλεί το χαμηλό βάρος γέννησης του εμβρύου .

  • Με βάση αυτά που είναι γνωστά για το ενεργό κάπνισμα, έχει υπολογιστεί ότι η λανθάνουσα περίοδος για τον καρκίνο του πνεύμονα λόγω παθητικού καπνίσματος είναι μεταξύ 10 και 20 έτη.

  • Το διάστημα μεταξύ έκθεσης στο παθητικό κάπνισμα και τις καρδιαγγειακές επιδράσεις είναι πολύ μικρότερο, με κάποιες από αυτές συμβαίνουν περισσότερο ή λιγότερο άμεσα (π.χ. δραστηριότητα αιμοπεταλίων), ενώ άλλα, μακροπρόθεσμα αποτελέσματα μπορεί να μην είναιεμφανής για ένα έως πέντε έτη.

 

5. Περίπου το 40% του συνόλου των παιδιών εκτίθενται συστηματικά σε παθητικό κάπνισμα στο σπίτι και πάνω από το ήμισυ των παιδιών που αναπνέουν συστηματικά αέρα μολυσμένο με καπνό τσιγάρου στους δημόσιους χώρους. Το 31% των θανάτων που αποδίδονται στο παθητικό κάπνισμα , συμβαίνουν σε παιδιά.

6. Οι νέοι που εκτίθενται σε παθητικό κάπνισμα στο σπίτι έχουν μιάμιση ως δύο φορές περισσότερες πιθανότητες να αρχίσουν το κάπνισμα σε σχέση με αυτούς που δεν εκτίθενται.

7. Η χρήση του καπνού συνεπάγεται μεγάλο οικονομικό κόστος για την κοινωνία τόσο άμεσο, όπως είναι οι δαπάνες για τη θεραπεία ασθενειών που σχετίζονται με το κάπνισμα όσο και έμμεσο όπως είναι οι δαπάνες που σχετίζονται με μειωμένη παραγωγικότητα ή απώλεια μισθών , λόγω του θανάτου ή της ασθένειας. Δέκα τοις εκατό των οικονομικών δαπανών που συνδέονται με τη χρήση καπνού οφείλονται στο παθητικό κάπνισμα.

  • Στις Ηνωμένες Πολιτείες, το επιπλέον κόστος ιατρικής περίθαλψης, ασθένειας και θανάτου που προκαλείται από το παθητικό κάπνισμα υπερβαίνει τα 10 δισεκατομμύρια αμερικανικά δολάρια ανά έτος

8. Δεν υπάρχει ασφαλές επίπεδο έκθεσης στο παθητικό κάπνισμα. Η δημιουργία και εξασφάλιση ενός περιβάλλοντος χωρίς καπνό είναι ο μόνος τρόπος για να προστατεύσει τους ανθρώπους από τις βλαβερές συνέπειες του παθητικού καπνού.

9. Οι ξεχωριστοί ή αεριζόμενοι χώροι καπνίσματος δεν προστατεύουν τους μη καπνιστές από το παθητικό κάπνισμα. Ο καπνός μπορεί να μεταδοθεί από ένα χώρο καπνιστών στους χώρους μη καπνιστών, ακόμη και αν οι πόρτες είναι κλειστές μεταξύ των δύο περιοχών και ακόμη και αν προβλέπεται αερισμός. Μόνο ένα περιβάλλον χωρίς καπνό παρέχει αποτελεσματική προστασία.

10. Κάθε άτομο θα πρέπει να είναι σε θέση να αναπνέει αέρα χωρίς καπνό. Οι νόμοι απαγόρευσης του καπνίσματος προστατεύουν την υγεία των μη καπνιστών, είναι δημοφιλείς, δεν βλάπτουν την επιχειρήσεις και ενθαρρύνουν τους καπνιστές να σταματήσουν το κάπνισμα.

  • Κάτω από 11% του πληθυσμού παγκόσμια προστατεύεται από ολοκληρωμένους εθνικούς νόμους απαγόρευσης του καπνίσματος.

  • Ο αριθμός των ατόμων που προστατεύονται από το παθητικό κάπνισμα ωστόσο υπερδιπλασιάστηκε σε 739 εκατομμύρια το 2010 από 354 εκατομμύρια το 2008.

  • Από τις 100 πολυπληθέστερες πόλεις, 22 είναι απαλλαγμένες από καπνό σε δημόσιους χώρους.