Ο θυμός σχετίζεται με αυξημένο κίνδυνο καρδιακής προσβολής

Σε αντίθεση με τον μύθο ότι είναι καλύτερα να εκφράζει κάποιος το θυμό και την οργή του, έχουμε σαν αποτέλεσμα την επιβάρυνση του οργανισμού και δεν υπάρχει τίποτα πραγματικά "εξαγνιστικό" σε αυτή τη διαδικασία .

Οι εκρήξεις θυμού έχουν συσχετιστεί με μια απότομη αύξηση των καρδιαγγειακών συμβαμάτων. Ωστόσο, παραμένει άγνωστο αν η μεγαλύτερη ένταση θυμού και οργής σχετίζεται με υψηλότερα επίπεδα κινδύνου για οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου ή αν δυνητικά τροποποιήσιμοι παράγοντες μπορούν να μετριάσουν το βραχυπρόθεσμο κίνδυνο οξέος εμφράγματος του μυοκαρδίου.

Σε μία μελέτη που δημοσιεύτηκε online στις 2 Μαΐου 2013 στο The American Journal of Cardiology υπάρχει παροδικά μεγαλύτερος κίνδυνο να υποστεί κάποιος καρδιακή προσβολή μετά από ένα ξέσπασμα της οργής.

Οι ερευνητές μελέτησαν 3886 ασθενείς της πολυκεντρικής μελέτης Determinants of Myocardial Infarction Onset Study κατά την περίοδο 1989-1996. Εντός τεσσάρων ημερών από έμφραγμα του μυοκαρδίου, οι ασθενείς ρωτήθηκαν σχετικά με μια σειρά εκδηλώσεων και συμβάντων κατά το προηγούμενο έτος, καθώς και σχετικά με τη διατροφή τους, τον τρόπο ζωής, τις συνήθειες άσκησης και τη χρήση φαρμάκων. Οι συμμετέχοντες αξιολόγησαν το θυμό τους σε μια κλίμακα επτά βαθμίδων που κυμαίνονταν από την ευερεθιστότητα ως την οργή με απώλεια ελέγχου. Από τους 3.886 συμμετέχοντες στη μελέτη, 1.484 (38%) ανέφεραν εκρήξεις θυμού κατά το προηγούμενο έτος, 110 από τους οποίους είχαν αυτά τα επεισόδια εντός δύο ωρών από την έναρξη των καρδιακών προσβολών τους. Οι πιο συχνές αιτίες για τα ξεσπάσματα θυμού ήταν θέματα της οικογένειας, οι συγκρούσεις στο χώρο εργασίας και θέματα σχετικά με την καθημερινή μετακίνηση.

Η συχνότητα εμφάνισης οξέος εμφράγματος ήταν αυξημένη κατά 2,43 φορές (95% διάστημα εμπιστοσύνης 2,01 - 2,90) μέσα σε 2 ώρες από ένα ξέσπασμα του θυμού και οργής. Με την αύξηση της έντασης της οργής, αυξανόταν ο κίνδυνος καρδιακής προσβολής στις επόμενες δύο ώρες. Τα πιο έντονα ξεσπάσματα θυμού συνδέονται με περισσότερο από τέσσερις φορές μεγαλύτερο κίνδυνο, ενώ οι ηπιότερες εξάρσεις θυμού συσχετίζονται με λιγότερο από διπλάσιο κίνδυνο.

Στη μελέτη, οι ασθενείς που ελάμβαναν βήτα-αναστολείς είχαν μειωμένες πιθανότητες να υποστούν καρδιακή προσβολή μετά από ένα ξέσπασμα θυμού. Οι συγγραφείς λένε ότι εύρημα αυτό υποδηλώνει ότι ενδεχομένως θα μπορούσαν οι γιατροί να εξετάσουν τη χρήση των φαρμάκων αυτών , προληπτικά σε άτομα που διατρέχουν κίνδυνο καρδιακής προσβολής και ταυτόχρονα είναι επιρρεπείς σε ξεσπάσματα θυμού και οργής.

ΝΑ ΘΥΜΑΣΤΕ: Ο Θυμός δεν εξυπηρετεί κανένα άλλο σκοπό εκτός από το να θέσει σε κίνδυνο την βραχυπρόθεσμη αλλά και μακροπρόθεσμη υγεία της καρδιάς και των αγγείων σας.

Relation of Outbursts of Anger and Risk of Acute Myocardial Infarction

Elizabeth Mostofsky, Malcolm Maclure, Geoffrey H. Tofler, James E. Muller, Murray A. Mittleman

Am J Cardiol 2013.

http://www.ajconline.org/article/S0002-9149(13)00896-5/abstract