Η ρύθμιση της αντιυπερτασικής αγωγής στους διαβητικούς ασθενείς

19/9/2011
Η αρτηριακή υπέρταση είναι ένας σημαντικός άλλα τροποποιήσιμος παράγοντας που επιβαρύνει την νοσηρότητα και την θνητότητα από καρδιαγγειακά νοσήματα στους ασθενείς με σακχαρώδη διαβήτη.
Σύμφωνα με το "State of the Art" ανασκοπικό άρθρο που δημοσιεύθηκε στο έγκυρο περιοδικό American Journal of Hypertension, η αρτηριακή πίεση-στόχος για τους συγκεκριμένους ασθενείς είναι 135/85mmHg. Για την επίτευξη αυτού του στόχου θα πρέπει πάντα να περιλαμβάνονται και μέτρα αλλαγής των διαιτητικών συνηθειών αλλά και του τρόπου ζωής. Η αποφυγή του άλατος και η άσκηση είναι ακρογωνιαίοι λίθοι.
Όσο αφορά την αντιυπερτασική αγωγή, η εφαρμογή των αναστολέων του άξονα της ρενίνης-αγγειοτενσίνης-αλδοστερόνης, αποτελεί την καλύτερη έναρξη της θεραπείας. Τις περισσότερες φορές είναι απαραίτητη η συμπληρωματική αγωγή με επιπλέον φάρμακα και οι αναστολείς των διαύλων ασβεστίου αποτελούν την θεραπεία εκλογής.
Η θεραπεία θα πρέπει πάντα να εξατομικεύεται, άλλοι παράγοντες κινδύνου θα πρέπει να συνυπολογίζονται και βέβαια η προστασία της νεφρικής λειτουργίας των συγκεκριμένων ασθενών είναι σημαντική, ταυτόχρονα με τον έλεγχο της γλυκόζης και του λιπιδαιμικού προφίλ τους.

Πηγή:
Management of Blood Pressure in Patients With Diabetes
American Journal of Hypertension, 24, 863-875 (Αύγουστος 2011)