Μείωση στην πρόσληψη αλατιού διατάσσουν παγκόσμιες πολιτικές

Μια παγκόσμια τάση στο να μειωθεί η ποσότητα πρόσληψης αλατιού στη διατροφή, μπορεί να σώσει εκατομμύρια ζωές, οι οποίες θα χάνονταν εξαιτίας της στεφανιαίας νόσου και να εξοικονομήσει δισεκατομμύρια σε κόστος που αφορά τη νοσηλεία καρδιοπαθών, σύμφωνα με δηλώσεις στο BMJ.
Μια παγκόσμια τάση στο να μειωθεί η ποσότητα πρόσληψης αλατιού στη διατροφή, μπορεί να σώσει εκατομμύρια ζωές, οι οποίες θα χάνονταν εξαιτίας της στεφανιαίας νόσου και να εξοικονομήσει δισεκατομμύρια σε κόστος που αφορά τη νοσηλεία καρδιοπαθών, σύμφωνα με δηλώσεις στο BMJ.
Σε συνέχεια των δηλώσεων της ομάδας του Dr Francesco P Cappuccio (University of Warwick, Coventry, UK), οι κυβερνήσεις και αυτοί που αποφασίζουν για την παγκόσμια υγεία, πρέπει να βρουν τον τρόπο με τον οποίο θα πετύχουν την ελάττωση πρόσληψης αλατιού του πληθυσμού παγκοσμίως, έτσι ώστε από τη μία να ελαττωθούν οι θάνατοι που οφείλονται στη στεφανιαία νόσο και από την άλλη να επιτευχθεί η “συρρίκνωση” της σπατάλης του δημοσίου χρήματος στο χώρο της υγείας. Προσπάθειες που στοχεύουν αποκλειστικά στην αλλαγή διατροφικής συμπεριφοράς και πρόσληψης αλατιού, προτείνουν μια εκτενή δράση βασισμένη σε εθνικό επίπεδο, καθώς και την παραδοχή της τεράστιας ευθύνης και συμμετοχής των βιομηχανιών τροφίμων στην σχεδόν επιδημική εξάπλωση της στεφανιαίας νόσου. Οι προσπάθειες πρόληψης μπορούν να εφαρμοστούν μέσα από την αλλαγή της δομής του φαγητού, υποχρεώνοντας τη βιομηχανία τροφίμων με καθολική ισχύ και κυρώσεις να εναρμονιστεί στα νέα δεδομένα.
Η πολιτεία, η κυβέρνηση, η εκπαίδευση όσο και οι οργανισμοί υγείας, έχουν ένα κομμάτι που τους αναλογεί στο θέμα αυτό και πρέπει να έχουν μια κοινή προσέγγιση, προκειμένου να υπάρξει αποτέλεσμα. Έχουν τη δύναμη να φέρουν αποτέλεσμα αφού:
1.Εγκαθιδρύουν και υιοθετούν εταιρείες στη συνείδηση του κοινού.
2.Μπορούν να θέσουν προοδευτικούς στόχους στη μείωση του αλατιού και να θέσουν νέα δεδομένα στη βιομηχανία τροφίμων για το πώς πρέπει να είναι η παραγωγή των “σύγχρονων” τροφίμων.
3.Μπορούν να έχουν επιστασία στο αν όντως ο πληθυσμός έχει υιοθετήσει τις νέες διατροφικές τάσεις, στην πρόοδο του σχεδίου και στο αν ο τρόπος που επικοινωνείτε το μήνυμα έχει αποτελεσματικότητα.
4. Να δεσμεύσουν την βιομηχανία τροφίμων στο να αναπτύξει ένα πεδίο προώθησης των πιο ευέλικτων, προοδευτικών εταιριών στο τομέα αυτό.