Η αρτηριακή πίεση στην εφηβεία ως προγνωστικός παράγοντας κινδύνου υπέρτασης στους νεαρούς ενήλικες

20/10/2010
Τα αποτελέσματα μελέτης που δημοσιεύθηκε στο τεύχος Αυγούστου 2010 του περιοδικού Hypertension αναδεικνύουν το ρόλο της αρτηριακής πίεσης στην εφηβεία ως προγνωστικό παράγοντα υπέρτασης στη πρώιμη ενήλικο ζωή, με τα αγόρια να εμφανίζουν 3 έως 4 φορές μεγαλύτερο κίνδυνο από τα κορίτσια της ίδιας ηλικίας.
Αν και η προ – υπέρταση στην εφηβεία είναι γνωστός και σημαντικός προγνωστικός παράγοντας ανάπτυξης υπέρτασης, χρειάζονται ίσως μεγαλύτερες μελέτες για την καλύτερη τεκμηρίωσή του.
Οι ερευνητές μελέτησαν 23,191 αγόρια και 3,789 κορίτσια στην εφηβεία. Ο μέσος όρος ηλικίας ήταν 17,4 έτη και η αρτηριακή πίεση ήταν μικρότερη από 140/90mmHg ανάλογα με τα παιδιατρικά κριτήρια τιμών αρτηριακής πίεσης και δείκτη μάζας σώματος (ΒΜΙ). Η επίπτωση της υπέρτασης μελετήθηκε στις ηλικίες 17 – 25 έτη και 25 – 42 έτη.
3810 καινούριες περιπτώσεις υπέρτασης στις ηλικίες 17 – 42 ανακαλύφθηκαν με τους άντρες να διατρέχουν 3 έως 4 φορές μεγαλύτερο κίνδυνο.
Φαίνεται ότι η συστολική πίεση στην εφηβεία 110 mmHg οδηγεί συχνότερα σε υπέρταση απ’ ότι η συστολική αρτηριακή πίεση με τιμή 100mmHg με διαφορές ανάλογα με το φύλο.
Σημαντικός προδιαθεσικός παράγοντας για υπέρταση σε νεαρή ηλικία αποτελεί επίσης και ο δείκτης μάζας σώματος (ΒΜΙ) των νεαρών εφήβων.
Καταληκτικά, οι ερευνητές υπογραμμίζουν τον ρόλο της τροποποίησης του τρόπου ζωής ακόμα και σε πολύ νεαρή ηλικία ως μέτρο πρόληψης της αρτηριακής υπέρτασης.

Σύνδεσμος άρθρου