Προφίλ

Ελληνικό Ινστιτούτο Καρδιαγγειακών Νοσημάτων


Αστική εταιρεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με έδρα τη Θεσσαλονίκη.
Έτος ίδρυσης: 2008

Κυριότεροι σκοποί της εταιρείας είναι:
 1. Η προαγωγή της ιατρικής επιστήμης με εξειδικευμένη επικέντρωση στην διαγνωστική και επεμβατική καρδιολογία.
 2. Η προώθηση και υλοποίηση ερευνητικών προγραμμάτων σχετικά με την διαγνωστική και επεμβατική καρδιολογία.
 3. Η τεχνική και συμβουλευτική υποστήριξη ασθενών με καρδιαγγειακά νοσήματα.
 4. Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση προγραμμάτων πρόληψης, πρώιμης ανίχνευσης και έγκαιρης αντιμετώπισης των καρδιαγγειακών νοσημάτων.
 5. Η οργάνωση επιστημονικών συνεδρίων, επιμορφωτικών σεμιναρίων και εκστρατειών ενημέρωσης με συμμετοχή και συνεργασία των ανά τη χώρα καρδιολογικών Εταιρειών.
 6. Η παροχή σε τρίτους επιστημονικών υπηρεσιών αναφορικά με τη διάγνωση και θεραπεία καρδιακών νοσημάτων.
 7. Η προώθηση και η χρήση νέων τεχνολογιών, δικτύου πληροφόρησης και προώθηση δια μέσου αυτού προγραμμάτων κατάρτισης και ενημέρωσης ιατρών και ασθενών.

Προεδρείο:
Πρόεδρος: Γραίδης Χρήστος
του Κωνσταντίνου, Ιατρός Καρδιολόγος
Αντιπρόεδρος: Δημητριάδης Δημόκριτος
του Σαράντη, Ιατρός Καρδιολόγος

Η ιστοσελίδα e-Cardio.gr


Ο ιστοτόπος www.e-cardio.gr αποτελεί την επίσημη διαδικτυακή παρουσία του ιδρύματος με την επωνυμία «Ελληνικό Ινστιτούτο Καρδιαγγειακών Νοσημάτων» - αστική εταιρεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με έδρα τη Θεσσαλονίκη.

Οι τομείς στους οποίους θα αναφέρεται είναι η επεμβατική καρδιολογία, η καρδιακή απεικόνιση, η αγγειοχειρουργική και η καρδιοχειρουργική, καθώς και θέματα καρδιολογίας με γενικότερη προσπάθεια για συνεχή ανανέωση του υλικού.

Το περιεχόμενο της ιστοσελίδας πρόκειται να καλύπτει τους εξής θεματικούς τομείς:
 • Σύγχρονες εξελίξεις και απόψεις στους παραπάνω τομείς με τη μορφή παρουσιάσεων
 • Παρουσιάσεις ενδιαφερόντων περιστατικών
 • Βιβλιογραφική ενημέρωση - Παρουσίαση ενδιαφερόντων άρθρων - δημοσιευμάτων από έγκριτα διεθνή περιοδικά και συνέδρια.
 • Ενημέρωση σε σχέση με επαγγελματικής φύσεως ζητήματα.
 • Ενημερωτικό υλικό για το κοινό με τη μορφή εκτυπώσιμων οδηγιών, συνεντεύξεων, video παρουσιάσεων, on-line εργαλείων.
 • Links και forum επικοινωνίας για τα μέλη της Εταιρίας.

Ευελπιστούμε ότι με την προσπάθεια αυτή θα συμβάλουμε στην καλύτερη και ευκολότερη ενημέρωση τόσο τη δική σας, όσο και των ασθενών σας. Είμαστε ανοικτοί σε κάθε παρατήρηση με στόχο τη συνεχή βελτίωση της προσπάθειάς μας.


Επιστημονικό έργων των μελών της εταιρίας


ΟΜΙΛΙΕΣ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

1. MULTIVESSEL PCI IN DRUG-ELUTING STENT RESTENOSIS DUE TO STENT FRACTURE, TREATED WITH REPEAT DES IMPLANTATION.

C. Graidis, D. Dimitriadis, A. Ntatsios, V. Karasavidis.

AICT 2010-Athens Interventional Cardiovascular Therapeutics XI

8-9 OCTOBER 2010, Athens.


2. LONG-TERM CLINICAL OUTCOMES AFTER REPEAT DRUG-ELUTING STENT IMPLANTATION FOR IN DRUG-ELUTING STENT RESTENOSIS.

C. Graidis, D. Dimitriadis, A. Ntatsios, A. D. Maurogianni, V. Karasavides, V. Psifos, G. Dimitriades, K. Voloudakis, G. Spiromitros, G. Karakostas, I. Vogiatzis.
AICT 2010-Athens Interventional Cardiovascular Therapeutics XI

8-9 OCTOBER 2010, Athens.


3
. EARLY CLINICAL OUTCOMES AFTER PROMUS ELEMENT CORONARY STENT IMPLANTATION, IN REAL-WORLD CLINICAL PRACTICE.

C. Graidis, G. Mamadas, D. Dimitriadis, A. Ntatsios, A.D. Maurogianni, V. Psifos, V. Karasavides, K. Stefanou, G. Spiromitros, G. Karakostas, D. Platogiannis.

AICT 2010-Athens Interventional Cardiovascular Therapeutics XI

8-9 OCTOBER 2010, Athens.


4.
PERCUTANEOUS CORONARY INTERVENTION WITH STENT DEPLOYMENT IN ANOMALOUSLY ARISING CORONARY ARTERIES.

C. Graidis, D. Dimitriadis, A. Ntatsios, A. D. Mavrogianni, F. Economou, V. Psifos, I. Vogiatzis, G. Spiromitros, K. Voloudakis, N. Chamouratidis.

Euromedica-Kyanous Stavros, Cardiology Department, Thessaloniki.

Interventional Cardiovascular Education, ICE 2009

Ioannina, Greece, December 3 – 5, 2009.


5
. VERY LATE (67 MONTHS) DRUG-ELUTING STENT THROMBOSIS SOON AFTER DISCONTINUATION OF ANTIPLATELET THERAPY.

C. Graidis, D. Dimitriadis, A. Ntatsios, A.D. Mavrogianni, F. Economou, V. Psifos, I. Vogiatzis, G. Spiromitros, K. Voloudakis, N. Chamouratidis.

Euromedica-Kyanous Stavros, Cardiology Department, Thessaloniki.

Interventional Cardiovascular Education, ICE 2009

Ioannina, Greece, December 3 – 5, 2009.


6. ΒΡΑΧΥ- ΚΑΙ ΜΑΚΡΟ-ΠΡΟΘΕΣΜΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΚΑΛΥΜΜΕΝΩΝ ΕΝΔΟΣΤΕΦΑΝΙΑΙΩΝ ΠΡΟΘΕΣΕΩΝ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΣΟΒΑΡΟΥ ΒΑΘΜΟΥ ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΗΣ ΚΟΙΛΙΑΣ.

Χ. ΓΡΑΪΔΗΣ, Δ. ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ, Α. ΝΤΑΤΣΙΟΣ, Χ. ΜΠΑΣΑΓΙΑΝΝΗΣ, Β. ΨΗΦΟΣ, Φ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ, Β. ΚΑΡΑΣΑΒΒΙΔΗΣ, Κ. ΒΟΛΟΥΔΑΚΗΣ, Γ. ΣΠΥΡΟΜΗΤΡΟΣ, Ν.ΧΑΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ.

EUROMEDICA – ΚΥΑΝΟΥΣ ΣΤΑΥΡΟΣ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ.

2ο Συνέδριο Επεμβατικής Καρδιολογίας & Ηλεκτροφυσιολογίας 2009

ElectraPalaceHotel, Θεσσαλονίκη, 19-21 Νοεμβρίου 2009.


7. ΕΠΙΠΤΩΣΗ ΣΥΓΓΕΝΩΝ ΑΝΩΜΑΛΙΩΝ ΤΩΝ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΩΝ ΑΓΓΕΙΩΝ ΣΕ 4535 ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΑΝ ΣΕ ΣΤΕΦΑΝΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ.

Χ. ΓΡΑΪΔΗΣ, Δ. ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ, Α. ΝΤΑΤΣΙΟΣ, Φ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ, Χ. ΜΠΑΣΑΓΙΑΝΝΗΣ, Κ. ΒΟΛΟΥΔΑΚΗΣ, Κ. ΓΟΥΡΓΙΩΤΗΣ, Γ. ΣΠΥΡΟΜΗΤΡΟΣ, Ι. ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ, Ν.ΧΑΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ.

EUROMEDICA – ΚΥΑΝΟΥΣ ΣΤΑΥΡΟΣ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ.

2ο Συνέδριο Επεμβατικής Καρδιολογίας & Ηλεκτροφυσιολογίας 2009

ElectraPalaceHotel, Θεσσαλονίκη, 19-21 Νοεμβρίου 2009.


8. ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΦΥΤΕΥΣΗ ΕΝΔΟΣΤΕΦΑΝΙΑΙΩΝ ΠΡΟΘΕΣΕΩΝ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΑΝΩΜΑΛΗ ΕΚΦΥΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΣΠΩΜΕΝΗΣ ΑΡΤΗΡΙΑΣ.

Χ. ΓΡΑΪΔΗΣ, Δ. ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ, Α. ΝΤΑΤΣΙΟΣ, Β. ΚΑΡΑΣΑΒΒΙΔΗΣ, Φ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ, Χ. ΜΠΑΣΑΓΙΑΝΝΗΣ, Γ. ΣΠΥΡΟΜΗΤΡΟΣ, Κ. ΒΟΛΟΥΔΑΚΗΣ, Ι. ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ, Ν.ΧΑΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ.

EUROMEDICA – ΚΥΑΝΟΥΣ ΣΤΑΥΡΟΣ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ.

2ο Συνέδριο Επεμβατικής Καρδιολογίας & Ηλεκτροφυσιολογίας 2009

ElectraPalaceHotel, Θεσσαλονίκη, 19-21 Νοεμβρίου 2009.


9. Μακροπρόθεσμα αποτελέσματα από τη χρησιμοποίηση επικαλυμμένων και μη- επικαλυμμένων ενδοστεφανιαίων προθέσεων διαμέτρου ίσης ή μεγαλύτερης των 3.5
mm σε μη επιλεγμένους ασθενείς.

Χ. Γραΐδης, Δ. Δημητριάδης, A. Ντάτσιος, Φ. Οικονόμου, Β. Καρασαββίδης, Β. Ψήφος, Ι. Κουμπαρούδης, Κ. Βολουδάκης, Κ. Γουργιώτης, Ι. Βογιατζής, Ν. Χαμουρατίδης.

Euromedica-Kυανούς Σταυρός, Θεσσαλονίκη.

30ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

ΑΘΗΝΑ, 29-31 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2009.


10.
EARLY AND LONG TERM CLINICAL OUTCOMES FROM THE TREATMENT OF PROXIMAL LAD STENOSES WITH DRUG-ELUTING STENTS, IN REAL-WORLD CLINICAL PRACTICE.

C. Graidis1, D. Dimitriadis1, A. Ntatsios1, I. Vogiatzis1, F. Economou2, P. Semertzidis1, K. Gourgiotis1, D. Deimertzidis1, G. Karakostas1, K. Voloudakis1, N. Hamouratidis1

1Cardiology, Blue Cross Hospital, Euromedica, 2Cardiology, AHEPA University Hospital, Thessaloníki, Greece

8TH INTERNATIONAL CONGRESS ON CORONARY ARTERY DISEASE: FROM PREVENTION TO INTERVENTION, 11-14 OCTOBER 2009

PRAGUE, CZECHREBUBLIC.


11. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΣΤΟ ΣΤΟΜΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΣΘΙΟΥ ΚΑΤΙΟΝΤΟΣ Ή ΤΗΣ ΠΕΡΙΣΠΩΜΕΝΗΣ ΑΡΤΗΡΙΑΣ.

Χ. Κ. Γραΐδης, Δ. Σ. Δημητριάδης, Α. Σ Ντάτσιος, Φ. Ι. Οικονόμου, Ι. Α. Βογιατζής, Γ. Κ. Καρακώστας, Κ. Γ. Βολουδάκης, Ν. Δ. Χαμουρατίδης.

AICT 2009-Athens Interventional Therapeutics X 9-10 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2009

DivaniCaravelHotel, ΑΘΗΝΑ.


12. ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΣΕ ΑΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΟ ΣΤΕΛΕΧΟΣ 14 ΜΗΝΕΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΟΡΤΟΣΤΕΦΑΝΙΑΙΑ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ

Χ. Κ. Γραΐδης, Δ. Σ. Δημητριάδης ,Ν. Δ. Χαμουρατίδης.

AICT 2009-Athens Interventional Therapeutics X 9-10 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2009

Divani Caravel Hotel, ΑΘΗΝΑ.


13.
ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΔΙΑΤΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΩΝ ΑΓΓΕΙΩΝ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΔΕΡΜΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ ΕΠΑΝΑΙΜΑΤΩΣΗΣ: ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΠΡΟΚΛΗΣΗΣ, ΤΡΟΠΟΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΝΩΣΗ.

ΓΡΑΙΔΗΣΧ, ΜΑΜΑΔΑΣΓ, ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣΔ, ΝΤΑΤΣΙΟΣΑ, ΣΕΜΕΡΤΖΙΔΗΣΠ, ΟΙΚΟΝΟΜΟΥΦ, ΜΠΑΣΑΓΙΑΝΝΗΣΧ, ΚΑΡΑΣΑΒΒΙΔΗΣΒ, ΓΟΥΡΓΙΩΤΗΣΚ, ΒΟΓΙΑΤΖΗΣΙ, ΚΟΥΜΠΑΡΟΥΔΗΣΙ, ΒΟΛΟΥΔΑΚΗΣΚ, ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣΓ, ΧΑΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣΝ.

8o Βορειοελλαδικό Καρδιολογικό Συνέδριο, 21-23 Μαΐου 2009

HyattRegencyHotel, Θεσσαλονίκη.


14. ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΠΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΩΝ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΩΝ ΑΓΓΕΙΩΝ ΜΕ
DRUG-ELUTINGSTENTS ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΔΙΑΧΥΤΗ ΝΟΣΟ (ΤΕΧΝΙΚΗ FULLMETALJACKET).

Χ ΓΡΑΙΔΗΣ, Δ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ, Α ΝΤΑΤΣΙΟΣ, Π ΣΕΜΕΡΤΖΙΔΗΣ,Φ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ, Β ΚΑΡΑΣΑΒΒΙΔΗΣ, Χ ΜΠΑΣΑΓΙΑΝΝΗΣ, Ι ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ, Κ ΓΟΥΡΓΙΩΤΗΣ, Ι ΤΣΟΥΝΟΣ, Κ ΒΟΛΟΥΔΑΚΗΣ, I ΚΟΥΜΠΑΡΟΥΔΗΣ, Ν ΧΑΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ.

8o Βορειοελλαδικό Καρδιολογικό Συνέδριο, 21-23 Μαΐου 2009

HyattRegencyHotel, Θεσσαλονίκη.


15. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΚΑΛΥΜΜΕΝΩΝ ΕΝΔΟΣΤΕΦΑΝΙΑΙΩΝ ΠΡΟΘΕΣΕΩΝ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΕΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ
MINIMUMLUMENAREA (MLA)<4mm2 ΣΕ ΜΕΛΕΤΗ ΜΕ ΕΝΔΟΣΤΕΦΑΝΙΑΙΟ ΥΠΕΡΗΧΟ(IVUS).

ΓΡΑΙΔΗΣ Χ, ΜΑΜΑΔΑΣ Γ, ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ Δ, ΝΤΑΤΣΙΟΣ Α, ΣΕΜΕΡΤΖΙΔΗΣ Π, ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Φ, ΚΑΡΑΣΑΒΒΙΔΗΣ Β, ΓΟΥΡΓΙΩΤΗΣ Κ, ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ Ι, ΚΟΥΜΠΑΡΟΥΔΗΣ Ι, ΤΣΟΥΝΟΣ Ι, ΒΟΛΟΥΔΑΚΗΣ Κ, ΧΑΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ Ν.

8o Βορειοελλαδικό Καρδιολογικό Συνέδριο, 21-23 Μαΐου 2009

HyattRegencyHotel, Θεσσαλονίκη.


16. Διαδερμική παρέμβαση στα στεφανιαία αγγεία σε ασθενείς με σακχαρώδη διαβήτη.

Χ. Γραΐδης.

1º Συνέδριο Επεμβατικής Καρδιολογίας και Ηλεκτροφυσιολογίας, Καρδιολογική Εταιρία Βορείου Ελλάδος,

21,22 Νοεμβρίου 2008, Θεσσαλονίκη.


17
. ΕΚΤΕΤΑΜΕΝΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΘΙΟΥ ΚΑΤΙΟΝΤΟΣ ΚΛΑΔΟΥ ΕΠΙΠΛΕΓΜΕΝΟΥ ΜΕ ΚΑΡΔΙΟΓΕΝΗ ΚΑΤΑΠΛΗΞΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΕΜΦΥΤΕΥΣΗ ΕΠΙΚΑΛΥΜΜΕΝΩΝ ΠΡΟΘΕΣΕΩΝ.

Χ. ΓΡΑΙΔΗΣ, Δ. ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ, Α. ΝΤΑΤΣΙΟΣ, Φ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ, Π. ΣΕΜΕΡΤΖΙΔΗΣ, Γ. ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ, Κ. ΓΟΥΡΓΙΩΤΗΣ, Ι. ΤΣΟΥΝΟΣ, Κ. ΒΟΛΟΥΔΑΚΗΣ, Σ. ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ, Ν. ΧΑΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ.

1οΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΗΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ

ELECTRAPALACE, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, 21-22 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2008.


18. Αποτελέσματα αγγειοπλαστικής με χρησιμοποίηση ενδοστεφανιαίων προθέσεων σε ασθενείς με νόσο του στελέχους.

Χ. Γραΐδης, Δ. Δημητριάδης, Γ. Μαμαδάς, Α. Ντάτσιος, Π. Σεμερτζίδης, Φ. Οικονόμου, Κ. Γουργιώτης, Κ. Βολουδάκης, Γ. Καρακώστας, Σ. Λαμπρόπουλος, Ν. Χαμουρατίδης.

1º Συνέδριο Επεμβατικής Καρδιολογίας και Ηλεκτροφυσιολογίας, Καρδιολογική Εταιρία Βορείου Ελλάδος,

Θεσσαλονίκη, 21,22 Νοεμβρίου 2008.


19. Αποτελέσματα από τη χρησιμοποίηση των επικαλυμμένων προθέσεων (
DrugElutingStents) σε μη επιλεγμένους ασθενείς με εγγύς στένωση του προσθίου κατιόντος κλάδου.

Χ. Γραΐδης, Δ. Δημητριάδης, Ι. Βογιατζής, Φ. Οικονόμου, Π. Σεμερτζίδης, Κ. Γουργιώτης, Σ. Λαμπρόπουλος, Γ. Καρακώστας, Κ. Βολουδάκης, Ν. Χαμουρατίδης.

1º Συνέδριο Επεμβατικής Καρδιολογίας και Ηλεκτροφυσιολογίας, Καρδιολογική Εταιρεία Βορείου Ελλάδος

Θεσσαλονίκη, 21,22 Νοεμβρίου 2008.


20. Συχνότητα θρόμβωσης με τη χρησιμοποίηση επικαλυμμένων προθέσεων (
DrugElutingStents) σε μη επιλεγμένους ασθενείς (realworld).

Χ. Γραΐδης, Δ. Δημητριάδης, Ι. Μ. Βογιατζής, Φ. Οικονόμου, Π. Σεμερτζίδης, Κ. Γουργιώτης, Ι. Τσούνος, Κ. Βολουδάκης, Σ. Λαμπρόπουλος, Ν. Χαμουρατίδης.

7ο Βορειοελλαδικό Καρδιολογικό Συνέδριο

22-24 Μαΐου 2008,HyattRegencyThessaloniki.

21. Μεσοπρόθεσμα αποτελέσματα από τη χρησιμοποίηση everolimuscoronarystent (XIENCEV, PROMUS) σε μη επιλεγμένη ομάδα ασθενών.

Χ. Γραΐδης, Δ. Δημητριάδης, Ι.Μ. Βογιατζής, Φ. Οικονόμου, Π. Σεμερτζίδης, Κ. Γουργιώτης, Σ. Λαμπρόπουλος, Κ. Καρακώστας, Κ. Βολουδάκης, Ν. Χαμουρατίδης.

7ο Βορειοελλαδικό Καρδιολογικό Συνέδριο

22-24 Μαΐου 2008,HyattRegencyThessaloniki.


22. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΚΑΛΥΜΜΕΝΩΝ ΠΡΟΘΕΣΕΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ “
PROVISIONALTSTENTING” ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΔΙΧΑΣΜΟΥ ΣΤΑ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΑ ΑΓΓΕΙΑ.

Χ. Γραίδης, Γ. Μαμαδάς, Δ. Δημητριάδης, Δ. Κουλαξής, Κ. Καραβασίλης, Δ. Δειρμεντζίδης, Κ. Βολουδάκης, Ι. Βογιατζής, Η. Μπασαγιάννης, Ν. Χαμουρατίδης.

27o ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

ΑΘΗΝΑ 2-4 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2006.


23. Full Metal Jacket using drug-eluting stents for diffuse coronary artery disease.

C. Graidis, D. Dimitriadis, K. Karavasilis, D. Deirmentzidis, K. Stefou, H. Mpasagiannis, N. Hamouratidis.

World Congress of Cardiology 2006

Barcelona 2-6 September 2006, Spain.


24. Safety and effectiveness of reconstruction of coronary arteries with drug-eluting stents in patients with diffuse disease (full-metal jacket technique).

C. Graidis, D. Dimitriadis, D. Deirmentzidis, K. Karavasilis, K. Stefou, K. Voloudakis, H. Mpasagiannis, N. Hamouratidis.

5th Congress of Cardiogical society of Northern Greece

25-27 May 2006, Thessaloniki.


25. Incidence and treatment of coronary artery dissection during diagnostic coronary angiography
.

C. Graidis, G. Fotopoulos, G. Mamadas, D. Dimitriadis, T. Papadopoulos, D. Koulaxis, G. Kontopoulos, N. Hamouratidis.

5th Congress of Cardiogical Society of Northern Greece

20-22 May 2006, Thessaloniki.


26. Rupture of LAD treated with PTFE-covered stent implantation.

Graidis C, Dimitriaidis D, Hamouratidis N.

Interventional Cardiology Education (ICE) 2005

Metsovo 9-10 December 2005.


27. Metabolic protection in Acute Myocardial Infarction With Glucose-Insulin-Potasssium (GIK) solution.Macedonian Acute Myocardial Imfarction – MAMI Study.

Vogiatzis I, Graidis C, Karamitsos T, Karakostas G, Kampitsi E, Hamouratidis N.

ESC Congress 2004

Munich 28/8-1/9/2004, Germany.


28. Effects of obesity at the size of left atrium and diastolic function.

Graidis C, Dimitriadis D, Hamouratidis N.

4th Congress of Cardiological Society Of Northern Greece.

Thessaloniki, 20-22 May 2004.


29. Safety and effectiveness of Ad-Hoc angioplasty in the era of stents.

Graidis C, Dimitriadis D, Hamouratidis N.

4th Congress of Cardiological Society Of Northern Greece

Thessaloniki, 20-22 May 2004.


30. Blood Pressure Response to Exercise Contributes to Cardiovascular System Evaluation.

5th International Congress on Coronary Artery Disease

Florence, October 19-22, 2003.


31. Macedonian Acute Myocardial Infarction (MAMI) Study.

Bogiatzis I, Graidis C, Kampitsi E, Karakostas g, Karamitsos T, Prodromidis P, Stampouli K, Giannakopoulou P, Hamouratidis N.

Hellenic Cardiological Congress

Rhodes 2-4 October 2003.


32. Interventional treatment in patients with diabetes mellitus-previous Bypass surgery
.

C.Graidis.

6th seminar Clinical Cardiology

Thessaloniki 22-24 May 2003.


33. Percutaneous Coronary Intervention of a Totally Occluded Anomalous Right Coronary Artery Arising from the Left Sinus of Valsalva with the Use of Multiple Overlapping Drug-ElutingStents (“Full-Metal Jacket” Technique)

Christos Graidis, MD, Dimokritos Dimitriadis, MD, Nikolaos Chamouratidis, MD

J INVASIVE CARDIOL Vol. 19, No. 9, September 2007;19 :E261–E262ΣΥΝΕΔΡΙΑ-ΗΜΕΡΙΔΕΣ

Υπό την αιγίδα του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΩΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ


1ο ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΗΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ

27/6/2009 PORTOCARAS , ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ

2ο ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΗΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ

19/6/2010 PORTOCARAS , ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ