Αλγόριθμοι - συνοπτικοί πίνακες

Αντιθρομβωτική θεραπεία σε ασθενείς με Κολπική Μαρμαρυγή

Βραδυκαρδία - Αλγόριθμος αντιμετώπισης (ERC guidelines 2005)

Βραδυκαρδία - Αλγόριθμος αντιμετώπισης (ACLS AHA/ACC guidelines 2005)

Δοκιμασία κόπωσης - Ενδείξεις, απόλυτες αντενδείξεις, σχετικές αντενδείξεις, κριτήρια υψηλού κινδύνου, ενδείξεις τερματισμού.

Θρομβόλυση σε Οξύ Έμφραγμα Μυοκαρδίου - Αντενδείξεις (απόλυτες / σχετικές)

Σοβαρού βαθμού Ανεπάρκεια Αορτικής Βαλβίδας - Αλγόριθμος αντιμετώπισης

Σοβαρού βαθμού Στένωση Αορτικής Βαλβίδας - Αλγόριθμος αντιμετώπισης

Ταχυκαρδία - Αλγόριθμος αντιμετώπισης (ERC guidelines 2005)

Υπερηχογράφημα καρδιάς - Εκτίμηση βαλβίδων - Συνοπτικός πίνακας υπερηχοκαρδιογραφικών παραμέτρων που σχετίζονται με την εκτίμηση της λειτουργίας των καρδιακών βαλβίδων

Υπερηχογράφημα καρδιάς - Εκτίμηση κοιλοτήτων - Συνοπτικός πίνακας υπερηχοκαρδιογραφικών παραμέτρων που σχετίζονται με την εκτίμηση των διαστάσεων και της λειτουργικότητας των καρδιακών κοιλοτήτων

Χρόνια, σοβαρού βαθμού ανεπάρκεια μιτροειδούς βαλβίδας - Αλγόριθμος αντιμετώπισης


ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Οι πληροφορίες που παρέχονται στην παρούσα ιστοσελίδα προσφέρονται ελεύθερα για ενημερωτική / εκπαιδευτική χρήση και δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε κλινικό επίπεδο για ιατρική διάγνωση ή/και θεραπεία χωρίς προηγουμένως να ελεγχθούν διεξοδικά. Το e-Cardio.gr δεν μπορεί να εγγυηθεί την αξιοπιστία και ακρίβεια του υλικού που παρέχεται, ούτε μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνο, άμεσα ή έμμεσα, για ζημιά ή επιπλοκή που μπορεί να προκύψει με την οιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται στις σελίδες του.