Στοιχεία εταιρείας

Ελληνικό Ινστιτούτο Καρδιαγγειακών Νοσημάτων

Αστική εταιρεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με έδρα τη Θεσσαλονίκη.
Έτος ίδρυσης: 2008

Κυριότεροι σκοποί της εταιρείας είναι:
  1. Η προαγωγή της ιατρικής επιστήμης με εξειδικευμένη επικέντρωση στην διαγνωστική και επεμβατική καρδιολογία.
  2. Η προώθηση και υλοποίηση ερευνητικών προγραμμάτων σχετικά με την διαγνωστική και επεμβατική καρδιολογία.
  3. Η τεχνική και συμβουλευτική υποστήριξη ασθενών με καρδιαγγειακά νοσήματα.
  4. Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση προγραμμάτων πρόληψης, πρώιμης ανίχνευσης και έγκαιρης αντιμετώπισης των καρδιαγγειακών νοσημάτων.
  5. Η οργάνωση επιστημονικών συνεδρίων, επιμορφωτικών σεμιναρίων και εκστρατειών ενημέρωσης με συμμετοχή και συνεργασία των ανά τη χώρα καρδιολογικών Εταιρειών.
  6. Η παροχή σε τρίτους επιστημονικών υπηρεσιών αναφορικά με τη διάγνωση και θεραπεία καρδιακών νοσημάτων.
  7. Η προώθηση και η χρήση νέων τεχνολογιών, δικτύου πληροφόρησης και προώθηση δια μέσου αυτού προγραμμάτων κατάρτισης και ενημέρωσης ιατρών και ασθενών.

Προεδρείο:
Πρόεδρος: Γραίδης Χρήστος
του Κωνσταντίνου, Ιατρός Καρδιολόγος
Αντιπρόεδρος: Δημητριάδης Δημόκριτος
του Σαράντη, Ιατρός Καρδιολόγος