Κατευθυντήριες Οδηγίες

30/10/2012
Αγγειοπλαστική ACCF/AHA/SCAI (2011) ACC/AHA (2007 update) ACC / AHA (2009) - Κριτήρια επιλογής ασθενών ESC (2005)
30/10/2012
Αορτοστεφανιαία παράκαμψη ACCF/AHA(2011) ACC/AHA (2004)
21/6/2013
Αρτηριακή Υπέρταση ESC - ESH (2013) Ελληνική Εταιρεία Μελέτης Υπέρτασης (2008) Ελληνικής Εταιρείας Υπέρτασης: Υπέρταση στα παιδιά και τους εφήβους - Διάγνωση, διερεύνηση και αντιμετώπιση ESC (2007)
30/10/2012
Ασταθής στηθάγχη ACC/AHA (2007)  
30/3/2013
Αντιμετώπιση βαλβιδικών παθήσεων ESC (2012) Εκπαιδευτική κάρτα με περίληψη των οδηγιών για τις βαλβιδοπάθειες (ESC 2012) ACC/AHA (2008) Διαδερμική αντικατάσταση αορτικής βαλβίδας ACCF/AATS/SCAI/STS (2012)
30/10/2012
Δοκιμασία κόπωσης ACC / AHA (2002)
1/2/2013
Δυσλιπιδαιμίες Canadian Cardiovascular Society (2012) ESC (2011)
30/10/2012
Εγκυμοσύνη και καρδιαγγειακά νοσήματα ESC (2011)
28/10/2014
Επαναγγείωση μυοκαρδίου ESC (2014)