Η περιχειρίδα από το πιεσόμετρο μπορεί να σώσει ζωές σε ασθενείς με οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου

Σε ασθενείς με οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου το διαλείπον φούσκωμα της περιχειρίδα του πιεσόμετρου ώστε να διακόπτεται η ροή του αίματος στο βραχίονα κατά τη μεταφορά στο νοσοκομείο για την διενέργεια πρωτογενούς αγγειοπλαστικής - μειώνει τα μετέπειτα καρδιακά συμπτώματα και τη θνησιμότητα μετά από οξεία καρδιακή προσβολή.

Τα αποτελέσματα που παρουσιάζονται από τους ερευνητές από το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Aarhus και του Aarhus University δημοσιεύτηκαν διαδικτυακά στο European Heart Journal στις 12 του Σεπτέμβρη 2013.

 

Ενεργοποίηση του μηχανισμού άμυνας του οργανισμού

Η έλλειψη οξυγόνου για σύντομες χρονικές περιόδους σε ένα μακρινό όργανο, με την κατά διαστήματα διακοπή της ροής του αίματος σε ένα άκρο, μπορεί να προστατεύσει ένα άλλο όργανο ( δηλ. ,τη καρδιά ) , κατά τη διάρκεια μιας παρατεταμένης περιόδου της έλλειψης οξυγόνου , όπως συμβαίνει κατά τη διάρκεια μιας καρδιακής προσβολής .

Σε ασθενείς που έλαβαν θεραπεία με απομακρυσμένη ισχαιμική προετοιμασία, η περιχειρίδα από το πιεσόμετρο τοποθετήθηκε γύρω από το άνω τμήμα του βραχίονα και παρέμενε φουσκωμένη με 200 mmHg για 5 λεπτά για να διακόπτεται η ροή του αίματος , και στη συνέχεια απελευθερωνόταν. Ο βραχίονας στη συνέχεια «αναπαυόταν» για 5 λεπτά , και στη συνέχεια η περιχειρίδα εφαρμοζόταν εκ νέου . Αυτή η διαδικασία επαναλήφθηκε 4 φορές .

Το ποσοστό των επιπλοκών μειώθηκε κατά το ήμισυ

Οι ερευνητές έχουν παρακολουθήσει ως σήμερα 251 ασθενείς για να λάβουν ή όχι απομακρυσμένη ισχαιμική προετοιμασία εκτός από την συνήθη φροντίδα κατά τη μεταφορά στο κέντρο της καρδιάς, για έως και 4 χρόνια . Κατά τη διάρκεια της περιόδου παρακολούθησης η αρχική διάσωση του καρδιακού ιστού με απομακρυσμένη ισχαιμική προετοιμασία μεταφράστηκε σε ένα κλινικό όφελος για τους ασθενείς .

  • Η εμφάνιση νέων καρδιακών συμπτωμάτων μειώθηκε κατά 51% στην ομάδα απομακρυσμένης ισχαιμικής προετοιμασίας σε σύγκριση με την ομάδα ελέγχου.

  • Ο συνολικός αριθμός των θανάτων ήταν χαμηλός και ο θάνατος που προκαλείται από καρδιακή νόσο μειώθηκε κατά 61% .

Οι υποκείμενοι μηχανισμοί πιστεύεται ότι περιλαμβάνουν την ενεργοποίηση των ενδογενών συστημάτων προστασίας που προκαλεί αντίσταση του καρδιακού ιστού στη βλάβη κατά τη διάρκεια μιας καρδιακής προσβολής , και ιδίως κατά τη διάνοιξη της βλάβης μετά από την διάταση του μπαλονιού.

Οι ερευνητές χαρακτηρίζουν τη συγκεκριμένη θεραπεία ως πολλά υποσχόμενη και προβλέπουν ότι θα έχει εκτεταμένες δυνατότητες στη θεραπευτική αντιμετώπιση των καρδιακών προσβολών . Ωστόσο απαιτούνται μεγαλύτερες μελέτες που να επιβεβαιώσουν τα κλινικά συμπεράσματα αυτής της μικρότερης πιλοτικής δοκιμής, έτσι ώστε να μπορεί να διευκρινιστεί αν η νέα παρέμβαση μπορεί να μειώσει τη θνησιμότητα και την ανάπτυξη της καρδιακής ανεπάρκειας μετά από μια καρδιακή προσβολή.

A. D. Sloth, M. R. Schmidt, K. Munk, R. K. Kharbanda, A. N. Redington, M. Schmidt, L. Pedersen, H. T. Sorensen, H. E. Botker. Improved long-term clinical outcomes in patients with ST-elevation myocardial infarction undergoing remote ischaemic conditioning as an adjunct to primary percutaneous coronary intervention

European Heart Journal, 2013

http://eurheartj.oxfordjournals.org/content/early/2013/09/11/eurheartj.eht369