Πόσο είναι ικανοποιημένοι οι σύζυγοι / σύντροφοι γιατρών ;

 

 

Σε έρευνα, για το πόσο ικανοποιημένοι είναι οι σύζυγοι / σύντροφοι γιατρών, συμμετείχαν 891 άτομα, τα οποία απάντησαν σε ερωτηματολόγια που τους στάλθηκαν στις ηλεκτρονικές τους διευθύνσεις.

Η μέση ηλικία των ανταποκριθέντων στο ερωτηματολόγιο συζύγων, συντρόφων των ιατρών ήταν περίπου 51 ετών, σε σύγκριση με των ιατρών που ήταν 55.

Περίπου το 57% των συζύγων των ιατρών ήταν εργαζόμενοι και περίπου το 87% αυτών είχαν παιδιά. Η δημογραφική τους εικόνα ήταν σύμφωνη με αυτή των γιατρών, γεγονός που υποδηλώνει ότι οι συμμετέχοντες στην έρευνα ήταν αντιπροσωπευτικό δείγμα των συντρόφων γιατρών στο σύνολό τους, σύμφωνα με την επικεφαλής συγγραφέα Tait Shanafelt, MD, αιματολόγο στο Mayo Clinic Rochester, Minnesota και τους συνεργάτες της.

Σε αυτά τα ζευγάρια οι γιατροί εργάζονταν κατά μέσο όρο περίπου 55 ώρες την εβδομάδα, ενώ οι σύντροφοί τους περίπου 40 ώρες την εβδομάδα (30 ώρες οι γυναίκες και 40 ώρες οι άντρες).

Στην έρευνα φαίνεται ότι οι σχέσεις οι οποίες είναι καλές, είναι αυτές που τα ζευγάρια έχουν αρκετό προσωπικό χρόνο. Το ποσοστό των ζευγαριών τα οποία περνούν λιγότερο από 20 λεπτά την ημέρα μαζί, είναι γύρω στο 20% σύμφωνα με τις απαντήσεις που έδωσαν οι σύζυγοι / σύντροφοι ιατρών και ανάφεραν ότι ήταν πολύ ικανοποιημένοι από τη σχέση τους. Αυτό το ποσοστό των ικανοποιημένων συζύγων εκτινάσσεται στο 70% για τα ζευγάρια τα οποία περνούν μαζί περισσότερο από δύο ώρες την ημέρα.

Η Dr. Shanafelt και οι συνεργάτες της γράφουν ότι η μελέτη δεν αποδεικνύει μία δεδομένη σχέση μεταξύ της ώρας που περνούν μαζί τα ζευγάρια και της ικανοποίησής τους, καθώς φαίνεται ότι τα ευτυχισμένα ζευγάρια τείνουν να περνούν περισσότερη ώρα μαζί και να βγαίνουν έξω ενώ τα ζευγάρια που είναι δυστυχισμένα λιγότερο. Παρόλα αυτά η σχέση δόσης - απόκρισης ανάμεσα στο χρόνο που περνά μαζί το ζευγάρι και στην ικανοποίηση είναι αξιοσημείωτη, σύμφωνα με τους συγγραφείς, οι οποίοι επισημαίνουν ότι περίπου τα ίδια δεδομένα προέκυπταν και από προηγούμενες έρευνες.

Αυτά τα στοιχεία υπογραμμίζουν ότι το να προσπαθεί το ζευγάρι να έχει ποιοτικό χρόνο μαζί αποτελεί ουσιαστικό συστατικό για μία υγιή σχέση και ότι η διαφύλαξη μίας τέτοιας σχέσης μπορεί να μετριάσει πολλά από τα αρνητικά δεδομένα της σχέσης με ένα γιατρό, όπως τα υπερβολικά ωράρια εργασίας και η απαιτητική επαγγελματική ζωή, γράφει η Dr. Shanafelt, διευθύντρια στο Mayo Clinic Department of Medicine Program on Physician Well-being, και οι συνεργάτες της.

Η έρευνα κατέγραψε και μερικά από τα αρνητικά του έγγαμου βίου των ιατρών. Οι ερευνητές αναφέρουν ότι 3 – 4 φορές την εβδομάδα, όταν οι γιατροί γυρίζουν στο σπίτι τους το βράδυ, το 34,1% είναι ευερέθιστοι, το 43,5% είναι πολύ κουρασμένοι για να συμμετέχουν σε οικογενειακές δραστηριότητες, και το 46% έχουν το μυαλό τους πίσω στη δουλειά. Σχεδόν ένας στους δέκα συζύγους ιατρών είχε σκεφτεί τον τελευταίο χρόνο να χωρίσει. Παρόλα αυτά το 80,9% των συζύγων θα επέλεγε ξανά ως σύντροφο ιατρό.

Η Dr. Shanafelt αναγνωρίζει ότι τα αποτελέσματα της έρευνας μπορεί να είναι ¨αλλοιωμένα¨ προς τη θετική πλευρά, καθώς οι γιατροί οι οποίοι απολαμβάνουν μια ευτυχισμένη σχέση μπορεί να συνέβαλαν στο να φέρουν σε επαφή τους ερευνητές με τους / τις συντρόφους τους. Από την άλλη ένα στοιχείο το οποίο αποδυναμώνει αυτόν τον ισχυρισμό είναι ότι το ποσοστό των ιατρών οι οποίοι είπαν ότι σκέφτονταν να χωρίσουν τον τελευταίο χρόνο ήταν 11,0%, ποσοστό που είναι πολύ κοντά στο ποσοστό των συζύγων / συντρόφων οι οποίοι σκέφτονταν να χωρίσουν τον τελευταίο χρόνο. Αυτή η ομοιότητα υποδηλώνει ότι τόσο οι ευχαριστημένοι όσο και οι δυσαρεστημένοι γιατροί από τις σχέσεις τους έδωσαν στοιχεία για τους / τις συντρόφους τους.

The Medical Marriage: A National Survey of the Spouses/Partners of US Physicians

Tait D. Shanafelt, MD, Sonja L. Boone, MD, Lotte N. Dyrbye, MD, Michael R. Oreskovich, MD, Litjen Tan, PhD, Colin P. West, MD, PhD, Daniel V. Satele, BS, Jeff A. Sloan, PhD, Wayne M. Sotile, PhD

Mayo Clinic Proceedings, Volume 88, Issue 3 , Pages 216-225, March 2013

http://www.mayoclinicproceedings.org/article/S0025-6196(12)01187-1/fulltext

Medical Marriages: Time-Sensitive Bliss

Mary E. Warner, MD Nafisseh S. Warner, MD, Lindsay L. Warner, BS

Mayo Clinic Proceedings, Volume 88, Issue 3 , Pages 213-215, March 2013

http://www.mayoclinicproceedings.org/article/S0025-6196(13)00062-1/fulltext