Η ικανοποίηση του ασθενή είναι ανάλογη της φροντίδας που δέχεται

Η ποιότητα αποτελεί κομβικό σημείο σε ότι αφορά την περίθαλψη και σίγουρα τα κριτήρια και το μέτρο αξιολόγησης αυτής είναι στα χέρια των ίδιων των ασθενών. Πολλοί οργανισμοί που έχουν να κάνουν με την παροχή υγείας, προσπαθούν να εστιάσουν στον ασθενή, όμως δεν τα καταφέρνουν με αποτέλεσμα οι ασθενείς να δηλώνουν δυσαρέσκεια για τον τρόπο περίθαλψής τους. Μία νέα έρευνα από το Brigham and Women's Hospital, η οποία δημοσιεύτηκε το Μάρτιο στο of British Medical Journal Quality and Safety, δίνει μία πιθανή εξήγηση στην οποία φαίνονται υπεύθυνα τα νοσοκομεία, στο ότι δεν παρέχουν τις προϋποθέσεις ώστε μαζί με τους γιατρούς και το νοσηλευτικό προσωπικό να βελτιώσουν την φροντίδα των ασθενών.
¨
Τα ευρήματα της έρευνας βασίζονται σε 1004 άτομα, ιατρούς και νοσηλευτές από τέσσερα πανεπιστημιακά νοσοκομεία στη Δανία, το Ισραήλ, το Ηνωμένο Βασίλειο και τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι παρά την επέκταση των πρωτοβουλιών, και παρά το γεγονός ότι οι περισσότεροι οργανισμοί παροχής υγειονομικής περίθαλψης ενδιαφέρονται και θεωρούν σημαντική την ικανοποίηση των ασθενών τους, δεν έχουν ένα συγκροτημένο σχέδιο για το πώς οι άμεσα εμπλεκόμενοι με τους ασθενείς θα μπορέσουν να φέρουν αποτέλεσμα στο να έχουμε ικανοποιημένους ασθενείς κατά τη νοσηλεία τους.
Συγκεκριμένα οι ερευνητές αναφέρουν ότι το 90,4% των ερωτηθέντων κλινικών ιατρών πιστεύει ότι οι ασθενείς έμειναν ικανοποιημένοι από τη νοσηλεία τους, και μόνο το 9,2% των κλινικών ιατρών, δήλωσε ότι το τμήμα τους ακολούθησε συγκεκριμένο σχέδιο ώστε να μείνουν ευχαριστημένοι οι ασθενείς από τη νοσηλεία τους. Επιπλέον οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι:
Το 38% θυμήθηκε ότι στο τμήμα διεξήχθηκαν στοχευμένες πράξεις, προκειμένου να βελτιώσουν την ικανοποίηση των ασθενών τους
Το 34% δήλωσε ότι τους τελευταίους 12 μήνες είχε λάβει feedback από την διεύθυνση του νοσοκομείου σχετικά με το επίπεδο ικανοποίησης των ασθενών κατά την νοσηλεία τους στο συγκεκριμένο τμήμα.
Το 85% πιστεύει ότι η διοίκηση του νοσοκομείου θα πρέπει να αναλάβει έναν πιο ενεργό ρόλο στα προγράμματα βελτίωσης της ικανοποίησης των ασθενών κατά τη διάρκεια της νοσηλείας τους.
Το 83% πιστεύει ότι η επίτευξη ενός υψηλού επιπέδου ικανοποίησης των ασθενών ενδιαφέρει τα νοσοκομεία επειδή συνεπάγεται την επιτυχία τους ως επιχειρήσεις.

Κατά τους συγγραφείς τα ευρήματά τους εγείρουν ανησυχία ως προς το εάν οι υπεύθυνοι των νοσοκομείων εμπλέκουν ενεργά τους ιατρούς στο κομμάτι της ενίσχυσης της καλύτερης διαχείρισης των ασθενών έτσι ώστε να έχουμε ευχαριστημένους ασθενείς.

Για τις επιχειρήσεις υγείας, οι οποίες έχουν καταφέρει να λειτουργούν με μια κουλτούρα φροντίδας με επίκεντρο τον ασθενή, το να πετύχουν σε αυτό το κομμάτι, αποτελεί αναπόσπαστη στρατηγική και επιχειρηματική προτεραιότητα, στην οποία είναι αφοσιωμένη η επιχείρηση, με ενεργείς μετρήσεις, με το ενδιαφέρον για το feedback για την ικανοποίηση των ασθενών και την εμπλοκή του προσωπικού του νοσοκομείου στην επίτευξη αυτού του στόχου. Αυτοί που βρίσκονται στο χώρο της υγείας πρέπει να αναλάβουν έναν πιο ενεργό ρόλο στην ανάπτυξη και εφαρμογή προγραμμάτων που αφορούν τη βελτίωση της νοσηλείας και ικανοποίησης των ασθενών, αλλά και στην εξεύρεση τρόπων για να συμμετάσχουν οι γιατροί σε αυτή τη διαδικασία.
Οι ερευνητές καταλήγουν ότι προκειμένου να βελτιωθούμε, χρειάζεται να υιοθετήσουμε μια συστηματική προσέγγιση που ξεκινάει από το προσκέφαλο του ασθενούς, περνά από το επίπεδο διαχείρισης των νοσοκομείων και φτάνει μέχρι τους φορείς χάραξης πολιτικής, και όλοι μαζί θα πρέπει να δεσμευτούμε ότι θα μετακινηθούμε και θα υιοθετήσουμε μια κουλτούρα που θα βάζει ως προτεραιότητα την φροντίδα και την ικανοποίηση του ασθενούς.