10ο ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΩΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ

Θέμα ομιλίας: "Ενδοστεφανιαίες προθέσεις: Τελευταία δεδομένα"

Ομιλητής: Δημητριάδης Δημόκριτος, Επεμβατικός Καρδιολόγος

Δείτε το βίντεο της παρουσίασης

Δείτε τις διαφάνειες της παρουσίασης