Ποια είναι η ποιότητα της φροντίδας που παρέχουν οι ειδικευόμενοι ιατροί στους ασθενείς τους;

Οι ειδικευόμενοι ιατροί παρέχουν ουσιαστικό έργο και αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι για την εύρυθμη λειτουργία των νοσοκομείων. Αν και δεν έχουν πάρει ακόμα τον τίτλο τους διαχειρίζονται πολλά περιστατικά καθημερινά. Μία συστηματική ανασκόπηση η οποία δημοσιεύτηκε διαδικτυακά στο BMC Medicine, δείχνει ότι η φροντίδα των ασθενών από ειδικευόμενους ιατρούς είναι ασφαλής και ποιοτικά ίδια με των ιατρών οι οποίοι έχουν τελειώσει την ειδικότητά τους.

Η ειδικότητα αποτελεί ένα ουσιαστικό κομμάτι στην εκπαίδευση των ιατρών μετά το πανεπιστήμιο. Με το τέλος των σπουδών τους θεωρείται ότι πρέπει να παρέχουν φροντίδα υψηλής ποιότητας και παρότι πολλές έρευνες έχουν ασχοληθεί με άλλα θέματα όσον αφορά τους ειδικευόμενους ιατρούς, το θέμα της ποιότητας της φροντίδας που παρέχουν, δεν έχει διερευνηθεί διεξοδικά.

Ερευνητές από το the University of Amsterdam και το University of California Los Angeles (UCLA) συγκέντρωσαν σχεδόν 100 άρθρα που δημοσιεύτηκαν από το 2004 έως το 2011, τα οποία ήταν σχετικά με την κατάρτιση των ειδικευόμενων ιατρών, τη θέση τους μετά την απόκτηση του πτυχίου και την φροντίδα των ασθενών τους. Από την μελέτη αυτών των άρθρων διεξάγεται μια πολύ θετική εικόνα τόσο για τους ίδιους τους ειδικευόμενους, όσο και για τους ανθρώπους οι οποίοι εμπλέκονται στην εκπαίδευσή τους.

Η πλειοψηφία των μελετών που περιλαμβάνονται σε αυτή την συστηματική ανασκόπηση, έδειξε ότι η φροντίδα των ασθενών είναι ασφαλής και εφάμιλλης ποιότητας, με την φροντίδα που παρέχουν οι γιατροί που έχουν πάρει τον τίτλο τους. Το αποτέλεσμα αυτό απορρέει αφενός από την ενασχόληση των ίδιων των ειδικευόμενων με το αντικείμενο και αφετέρου από την διδασκαλία που παίρνουν από πιο έμπειρους ιατρούς.

Η επικεφαλής της έρευνας Dr Renée van der Leeuw σημειώνει ότι σε λίγες μελέτες διαπιστώθηκε αρνητική έκβαση στην πορεία των ασθενών κατά τη νοσηλεία των ενώ στις περισσότερες μελέτες φάνηκε βελτίωση της πορείας των ασθενών κατά την παραμονή τους στο νοσοκομείο. Θα λέγαμε ότι είναι ουσιαστικής σημασίας το να δίνεται η δυνατότητα στους ειδικευόμενους ιατρούς να έχουν την εποπτεία και αξιολόγηση των περιστατικών, καθώς και να τους παραχωρείται περισσότερος χρόνος για ιατρικές πράξεις στα εργαστήρια και χειρουργεία, προκειμένου να βελτιώνουν και να διατηρούν υψηλή ποιότητα στην φροντίδα των ασθενών τους.

A systematic review of the effects of residency training on patient outcomes
Renée M van der Leeuw, Kiki MJMH Lombarts, Onyebuchi A Arah and Maas Jan Heineman

BMC Medicine 2012, 10:65 doi:10.1186/1741-7015-10-65

http://www.biomedcentral.com/1741-7015/10/65