Η σημασία των συνθηκών εργασίας για το νοσηλευτικό προσωπικό και την ποιότητα της νοσοκομειακής περίθαλψης

Το νοσηλευτικό προσωπικό που εργάζεται σε νοσοκομεία σε όλο τον κόσμο, αναφέρει ότι είναι δυσαρεστημένο από τις συνθήκες εργασίας, τις οποίες χαρακτηρίζει ως συνθήκες εξουθένωσης, σύμφωνα με έρευνα του University of Pennsylvania School of Nursing's Center for Health Outcomes and Policy Research, στην οποία συμμετείχαν 100,000 νοσηλευτές από εννέα χώρες.

Στην έρευνα, η οποία δημοσιεύτηκε στο International Journal for Quality in Health Care και συνέλεξε στοιχεία από νοσηλευτές σε περισσότερα από 1400 νοσοκομεία, για να προσδιορίσει την επίδραση του περιβάλλοντος εργασίας στο αποτέλεσμα της νοσηλείας, το 20% - 60% των ερωτηθέντων αναφέρει συμπτώματα εξουθένωσης.

Στις περισσότερες χώρες το ένα τρίτο των νοσηλευτών αναφέρει συνθήκες επαγγελματικής εξουθένωσης, ενώ το ποσοστό αυτό ανεβαίνει δραματικά στην Νότια Κορέα και την Ιαπωνία, όπου και στις δύο χώρες φτάνει το 60%, αναφέρει η επικεφαλής της έρευνας Dr Linda Aiken, PhD, RN, διευθύντρια του Center of Health Outcomes and Policy Research at Penn Nursing . Η δυσαρέσκεια στον χώρο εργασίας κυμαινόταν από 17% στη Γερμανία, περίπου το ένα τρίτο των ερωτηθέντων στις περισσότερες χώρες και έφτανε μέχρι το 60% στην Ιαπωνία. Σχεδόν οι μισοί από τους νοσηλευτές σε όλες τις χώρες, εκτός της Γερμανίας, και πολύ περισσότερο ποσοστό σε μερικές άλλες, πιστεύουν ότι οι ασθενείς λαμβάνουν το εξιτήριό τους από το νοσοκομείο μη έχοντας καλή αποθεραπεία, δηλώνει η Dr Linda Aiken.

Τα νοσηλευτικά ιδρύματα με καλύτερες συνθήκες εργασίας, είχαν λιγότερα ποσοστά επαγγελματικής εξουθένωσης, χαμηλότερα ποσοστά δυσαρέσκειας στο χώρο εργασίας και αποτελεσματικό τρόπο διαχείρισης των ασθενών. Στα νοσοκομεία με κακό εργασιακό περιβάλλον, το ποσοστό των νοσηλευτών που πίστευε ότι οι ασθενείς δεν έχουν λάβει την κατάλληλη περίθαλψη ώστε να λάβουν εξιτήριο, κυμαινόταν από 22 %– 85%.

Το πόσο καλά είναι οι νοσηλευτές στη δουλειά τους αποτελεί βαρόμετρο για το πόσο καλά νοσηλεύονται οι ασθενείς, λέει η Dr Linda Aiken, και συνεχίζει Σε όλες τις χώρες ένας στους δέκα νοσηλευτές δηλώνει ότι η φροντίδα προς τους ασθενείς είναι από απλά μέτρια έως κακή, ενώ σε τρεις από τις τέσσερεις Ασιατικές χώρες που μελετήθηκαν οι περισσότεροι νοσηλευτές πιστεύουν ότι οι παροχές προς τους ασθενείς δεν είναι επαρκείς.

Οι εννέα χώρες που πήραν μέρος στην έρευνα ήταν οι εξής: Κίνα, Νότια Κορέα, Ταϊλάνδη, Ιαπωνία, Νέα Ζηλανδία, Καναδάς, Γερμανία, Ηνωμένο Βασίλειο και Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής.

Οι συγγραφείς θεωρούν ότι τόσο οι διευθυντές των νοσοκομείων όσο και ο κρατικός μηχανισμός, είναι υπεύθυνοι και θα έπρεπε να βελτιώσουν τις συνθήκες εργασίας για το εργατικό δυναμικό, καθώς και την ποιότητα περίθαλψης, αυξάνοντας το νοσηλευτικό προσωπικό, βελτιώνοντας τη σχέση νοσηλευτικού προσωπικού και ιατρών, αφήνοντας τους νοσηλευτές να συμμετέχουν περισσότερο στις αποφάσεις του νοσοκομείου και παρέχοντας μεγαλύτερη διαχειριστική υποστήριξη των ατόμων που παρέχουν άμεση κλινική φροντίδα στο κρεβάτι του ασθενούς.

Επίσης τονίζουν ότι το να στραφεί η προσοχή μας στη βελτίωση του περιβάλλοντος εργασίας για τους νοσηλευτές μπορεί να συσχετιστεί με σημαντικά κέρδη και σταθεροποίηση στον τομέα τους, αλλά και με τη βελτίωση της νοσοκομειακής περίθαλψης παγκοσμίως.

 

Importance of work environments on hospital outcomes in nine countries

LINDA H. AIKEN, DOUGLAS M. SLOANE, SEAN CLARKE, LUSINE POGHOSYAN, EUNHEE CHO, LIMING YOU, MARY FINLAYSON, MASAKO KANAI-PAK AND YUPIN AUNGSUROCH

Ιnternational Journal for Quality in Health Care 2011; Volume 23, Number 4: pp. 357 –364

http://intqhc.oxfordjournals.org/content/23/4/357.full.pdf+html?sid=a4d32580-dc32-45b8-b06e-aad0c32178dc