Οι επιπτώσεις από τον αυξημένο φόρτο εργασίας των ειδικευόμενων ιατρών στην φροντίδα των ασθενών

Περίπου 98 000 ασθενείς στις ΗΠΑ πεθαίνουν κάθε χρόνο στα νοσοκομεία ως αποτέλεσμα ιατρικών λαθών που είναι δυνατόν να προβλεφθούν.  Τα περισσότερα λάθη προκαλούνται από καλοπροαίρετα πρόσωπα τα οποία  απασχολούνται σε ελαττωματικά συστήματα και/η προβληματικές συνθήκες. Μια τέτοια κατάσταση είναι ο  υπερβολικός φόρτος εργασίας. Για τους γιατρούς (resident physician) , ο βαρύς φόρτος εργασίας  μπορεί να οδηγήσει σε κόπωση και συσχετίζεται με αυξημένη συχνότητα ιατρικών λαθών. Αυτό έχει οδηγήσει στην υλοποίηση προγράμματος για τον περιορισμό των  ωρών εργασίας. Για τους νοσηλευτές, μια πρόσφατη ανάλυση έδειξε μια σημαντική συσχέτιση μεταξύ της θνησιμότητας των ασθενών και  της χαμηλής στελέχωσης σε νοσηλευτικό προσωπικό. Δεκατέσσερις  πολιτείες στις ΗΠΑ  έχουν θεσπίσει νομοθεσία και / ή εξέδωσαν κανονισμούς για την αντιμετώπιση της στελέχωσης σε νοσηλευτικό προσωπικό.

Σε μια μελέτη που δημοσιεύτηκε online στις 28 Ιανουαρίου στο περιοδικό JAMA Internal Medicine έδειξε ότι το τριάντα έξι τοις εκατό των ειδικευόμενων ιατρών έχει επωμιστεί ένα μη ασφαλές φορτίο ασθενών περισσότερο από μία φορά την εβδομάδα, γεγονός που οδηγεί σε κακή επικοινωνία, σφάλματα επεξεργασίας, ενδεχομένως περιττές εξετάσεις και μερικές φορές επιπλοκές και θάνατο.

Οι συγγραφείς ξεκίνησαν μια καταγραφή για να διαπιστωθεί αν υπάρχει μια συσχέτιση μεταξύ της ασφάλειας των ασθενών και του φόρτου εργασίας των ειδικευόμενων  ιατρών . Έστειλαν ερωτηματολόγια σε 890 ιατρούς εκ των οποίων σχεδόν  το 60% απάντησε. Οι γιατροί είπαν ότι θα μπορούσαν με ασφάλεια να  φροντίζουν 15 ασθενείς ανά βάρδια - ο αριθμός των ωρών ανά βάρδια δεν ορίστηκε - όσο ασκούσαν μόνο κλινικά  καθήκοντα.

Χρησιμοποιώντας αυτόν τον κανόνα, το 40% των γιατρών δήλωσε ότι ο φόρτος εργασίας τους υπερβαίνει τα ασφαλή επίπεδα, τουλάχιστον μία φορά το μήνα, ενώ το 36% είπε ότι αυτό συνέβη περισσότερες από μία φορά την εβδομάδα.

Ο μη ασφαλής  φόρτο εργασίας συχνά ή πολύ συχνά είχε συνέπειες όπως:

·         25 % απέτυχε πλήρως να συζητήσουν τις επιλογές θεραπείας και να απαντήσουν σε ερωτήσεις από τους ασθενείς και τα μέλη της οικογένειας.

·         22% διέταξε ενδεχομένως περιττές εξετάσεις, επεμβάσεις, απεικονιστικές εξετάσεις και διαβουλεύσεις, επειδή δεν είχαν το χρόνο να αξιολογήσουν  επαρκώς τον ασθενή προσωπικά.

·         19% δήλωσε ότι η ικανοποίηση των ασθενών ήταν προβληματική

·         7% είχε διαπράξει κάποιο φαρμακευτικό ή θεραπευτικό σφάλμα.

 

Επιπλέον, ο υπερβολικός και μη ασφαλής  φόρτος εργασίας συχνά ή πολύ συχνά οδήγησε σε ανεπιθύμητες ενέργειες:

·         μεταφορές σε υψηλότερα επίπεδα περίθαλψης (10%),

·         νοσηρότητα ή επιπλοκές (7%),

·         θάνατος (5%).

 

Οι  συγγραφείς συνιστούν  ότι τα νοσοκομεία θα πρέπει να μελετήσουν συστηματικά το φόρτο εργασίας των ειδικευόμενων ιατρών ,  τη δημιουργία προτύπων για το τι συνιστά μη ασφαλή φόρτο εργασίας, και να αναπτύξουν τρόπους για να κρατήσουν  τον αριθμό των ασθενών που νοσηλεύονται σε ένα διαχειρίσιμο επίπεδο.

 

Impact of Attending Physician Workload on Patient Care: A Survey of Hospitalists

Henry J. Michtalik, MD, MPH, MHS; Hsin-Chieh Yeh, PhD; Peter J. Pronovost, MD, PhD; Daniel J. Brotman, MD

JAMA Intern Med. 2013;173(5):375-377. doi:10.1001/jamainternmed.2013.1864.