Οι περισσότεροι γιατροί ανησυχούν για το μέλλον του επαγγέλματος

Σχεδόν 6 στους 10 γιατρούς στην  Deloitte Center for Health Solutions survey δήλωσαν ότι ανησυχούν για το μέλλον της ιατρικής, τονίζοντας τη  μείωση στην κλινική αυτονομία και το εισόδημα. Η απαισιοδοξία μεταξύ των γιατρών είχε ως αποτέλεσμα σχεδόν το 75% να συμφωνεί ότι "το καλύτερο και πιο σωστό" είναι  να αποφύγει κάποιος μια καριέρα στην ιατρική. Ο αριθμός αυτός αυξήθηκε από το 69% το προηγούμενο έτος.


Ακόμα, 7 στους 10 γιατρούς ανέφεραν ότι ήταν ικανοποιημένοι με τη σταδιοδρομία τους. Οι πιο ικανοποιημένοι ομάδες ήταν οι μη χειρουργικές ειδικότητες (67%) και οι γιατροί ηλικίας 25 - 39 (80%). Οι ιατροί της ΠΦΥ ήταν οι λιγότερο ικανοποιημένοι , στο 59%.

Μεταξύ άλλων σημαντικών ευρημάτων:

·         Μια σημαντική ανησυχία προέρχεται από θέματα που έχουν σχέση με Malpractice 

·         Τα δύο τρίτα όλων των γιατρών αναμένουν ότι θα υπάρξει μια αύξηση στην ενοποίηση των γιατρών σε μεγαλύτερες οργανώσεις μέσα στα επόμενα 1 έως 3 χρόνια.

·         Η σχέση με τον ασθενή προκαλεί ικανοποίηση: Μεταξύ των γιατρών που δηλώνουν ότι είναι ικανοποιημένοι, σχεδόν 4 στους 10 λένε ότι η σχέση με τον ασθενή είναι ο πιο σημαντικός παράγοντας πίσω από αυτό, που ακολουθείται από την προώθηση της υγείας των ασθενών (32%) και την πνευματική διέγερση (19%).

·         Πολλοί είδαν να μειώνονται τα εισοδήματα τους: Τέσσερις στους 10 δήλωσε ότι συνέβη αυτό από το  2011 στο  2012. Περίπου οι μισοί  (51%) πιστεύουν ότι τα εισοδήματα των γιατρών θα πέσουν  αισθητά σε 1-3 χρόνια.

·         Αναμένονται πρόωρες συνταξιοδοτήσεις : Έξι στους 10 γιατροί λένε ότι είναι πιθανό πολλοί γιατροί θα συνταξιοδοτηθούν νωρίτερα από ό, τι είχε προγραμματιστεί μέσα στα επόμενα 3 χρόνια, λόγω των αλλαγών στον τομέα της ιατρικής. Αυτή η άποψη αλλάζει λίγο με την ηλικία, το φύλο, ή ιατρικής ειδικότητας.

·         Οι γιατροί της μελέτης συμφωνούν ότι το τρέχον σύστημα υγειονομικής περίθαλψης είναι εσφαλμένο, και μόνο το 31% του δώσει έναν βαθμό "Α" ή "Β" .

Η ετήσια έρευνα επιλέγει ένα τυχαίο δείγμα γιατρών της πρωτοβάθμιας φροντίδας και ειδικών γιατρών  από το American Medical Association's (AMA's) master file. Αυτό το έτος, 613 γιατροί ολοκλήρωσαν το online ερωτηματολόγιο. Οι ερευνητές γράφουν ότι τα στοιχεία αντανακλούν την εθνική κατανομή των γιατρών στο AMA  ανά χρόνια άσκησης , φύλο, περιοχή, και ιατρική ειδικότητα. Το περιθώριο λάθους είναι + / - 3,89 σε επίπεδο εμπιστοσύνης 95%.

http://www.deloitte.com/assets/Dcom-UnitedStates/Local%20Assets/Documents/us_chs_2013SurveyofUSPhysicians_031813.pdf