Οι κίνδυνοι από το κάπνισμα τον 21ο αιώνα και τα οφέλη της διακοπής στις Ηνωμένες Πολιτείες

24/3/2013
Μελέτες από τη δεκαετία του 1980 δείχνουν  ότι το κάπνισμα προκαλεί το 25% των θανάτων μεταξύ των γυναικών και των ανδρών ηλικίας 35-69 ετών στις Ηνωμένες Πολιτείες.
Ο Dr. Prabhat Jha και συν. εξέτασαν το ιστορικό καπνίσματος και της διακοπής του από 113.752 γυναίκες και 88.496 άνδρες, 25 ετών και άνω που συμμετείχαν στην U.S. National Health Interview Survey μεταξύ των ετών 1997 και 2004 και συσχέτισαν αυτά τα στοιχεία με τα αίτια των θανάτων  που σημειώθηκαν ως τις 31η Δεκεμβρίου του 2006 (8.236 θανάτους στις γυναίκες και 7.479 σε άνδρες).
Για τους συμμετέχοντες που ήταν από 25 έως 79 ετών, το ποσοστό θανάτου από οποιαδήποτε αιτία μεταξύ των καπνιστών ήταν περίπου τρεις φορές μεγαλύτερο από ότι εκείνων που δεν είχαν καπνίσει ποτέ (hazard ratio for women, 3.0; 99% confidence interval [CI], 2.7 to 3.3; hazard ratio for men, 2.8; 99% CI, 2.4 to 3.1). Το μεγαλύτερο μέρος της αυξημένης θνησιμότητας στους καπνιστές οφειλόταν σε νεοπλασματικές, αγγειακές, αναπνευστικές, και άλλες ασθένειες που μπορεί να είναι προκαλούνται από το κάπνισμα. Η πιθανότητα επιβίωσης από 25 στα 79 έτη ήταν περίπου δύο φορές μεγαλύτερη σε εκείνους που δεν είχαν καπνίσει ποτέ, έναντι των  καπνιστών (70% έναντι 38% στις γυναίκες και 61% έναντι 26% στους άνδρες). Το προσδόκιμο ζωής μειώθηκε κατά περισσότερο από 10 έτη μεταξύ των σημερινών καπνιστών, σε σύγκριση με εκείνους οι οποίοι δεν είχαν καπνίσει ποτέ. Ενήλικες που είχαν κόψει το κάπνισμα στα 25 έως 34, 35 έως 44, ή 45 – 54 έτη  κερδήθηκαν περίπου 10, 9, και 6 χρόνια της ζωής, αντίστοιχα, σε σύγκριση με εκείνους που συνέχισαν να καπνίζουν.
Συμπερασματικά οι συγγραφείς καταλήγουν ότι οι καπνιστές χάνουν τουλάχιστον μία δεκαετία από το προσδόκιμο επιβίωσης, σε σύγκριση με εκείνους που δεν έχουν καπνίσει ποτέ. Διακοπή του καπνίσματος  πριν από την ηλικία των 40 ετών μειώνει τον κίνδυνο θανάτου που σχετίζεται με το συνεχιζόμενο κάπνισμα κατά περίπου 90%.

Πηγή
New England Journal of Medicine