9ο ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΩΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ

Θέμα ομιλίας: "IVUS και FFR στην καθημερινή κλινική πράξη"

Ομιλητής: Δημητριάδης Δημόκριτος, Επεμβατικός Καρδιολόγος

Δείτε το βίντεο της παρουσίασης