Η επίδραση της κατανάλωσης καφέ στην αρτηριακή πίεση και στην ανάπτυξη της υπέρτασης: μια συστηματική ανασκόπηση και μετα-ανάλυση

4/3/2013
Ο καφές είναι ένα από τα πιο ευρέως καταναλισκόμενα ροφήματα παγκοσμίως, και είναι γνωστό ότι αυξάνει οξέως την αρτηριακή πίεση (ΑΠ), αλλά οι επιδράσεις της χρόνιας κατανάλωσης στην αρτηριακή πίεση είναι ασαφής.
Οι μελετητές προέβησαν σε συστηματική ανασκόπηση και μετα-ανάλυση των διαθέσιμων τυχαιοποιημένων ελεγχόμενων μελετών (RCT) και μελετών κοόρτης, ώστε να εκτιμήσουν την επίδραση της χρόνιας κατανάλωσης καφέ στην αρτηριακή πίεση και στην ανάπτυξη της υπέρτασης. Ο κίνδυνος μεροληψίας στις RCT εξετάστηκε με τη μέθοδο που περιγράφεται στο εγχειρίδιο Cochrane Handbook for Systematic Reviews of Interventions. Η ποιότητα των μελετών κοόρτης εκτιμήθηκε με τη χρήση της Newcastle-Ottawa κλίμακας αξιολόγησης της ποιότητας μελετών κοόρτης.

ΤΟ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ ΤΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ:
Χαμηλής ποιότητας στοιχεία δεν έδειξαν καμία στατιστικώς σημαντική επίδραση της κατανάλωσης καφέ στην αρτηριακή πίεση ή τον κίνδυνο υπέρτασης. Λαμβάνοντας υπόψη την ποιότητα των διαθέσιμων στοιχείων, δεν μπορεί να δοθεί υπέρ ή κατά στη συσχέτιση της κατανάλωσης του καφέ με την αρτηριακή πίεση και την υπέρταση.


Πηγή: Division of Preventive, Occupational, and Aerospace Medicine, College of Medicine, Mayo Clinic, Rochester, Minnesota 55905, USA.