2ο Εκπαιδευτικό Σεμινάριο Επεμβατικής Καρδιολογίας - Ιούνιος 2010

ΟΜΙΛΙΕΣ

1. Νεότερες Τεχνικές στην Επεμβατική Καρδιολογία
Δημόκριτος Δημητριάδης, επεμβατικός καρδιολόγος

2. Νεότερα Δεδομένα στην Αντιαιμοπεταλιακή Θεραπεία μετά από Εμφύτευση Ενδοστεφανιαίων Προθέσεων
Αντώνης Ντάτσιος, Επεμβατικός καρδιολόγος

3. Διλήμματα – Προβληματισμοί στην Επεμβατική Καρδιολογία
Χρήστος Γραΐδης, επεμβατικός καρδιολόγος

4. Παρουσίαση περιστατικών
- Ασθενείς με προηγούμενη αορτοστεφανιαία παράκαμψη.
- Ασθενείς με επανειλημμένες ενδοστεφανιαίων προθέσεων.
- Ασθενείς με πλήρη απόφραξη του πρόσθιου κατιόντος κλάδου.
- Ασθενείς με αυτόματο διαχωρισμό του προσθίου κατιόντος κλάδου.
- Αντικατάσταση αορτικής βαλβίδας σε πορσελανοειδή αορτή.
- Σύγχρονη αντιμετώπιση καρκίνου του πνεύμονα και στεφανιαίας νόσου, χωρίς τη χρήση εξωσωματικής κυκλοφορίας υπό μέση στερνοτομή

5. Στένωση Αορτικής Βαλβίδας, ο ¨Μεγάλος Άγνωστος¨
Ευθύμιος Αναγνώστου, καρδιολόγος

6. Ο Ρόλος της Καρδιοχειρουργικής στην Αντιμετώπιση Σύμπλοκων Περιστατικών

Γεώργιος Τσώνης, καρδιοχειρουργός

7. Εμπειρία από τη Συστηματική Χρησιμοποίηση δύο Μαστικών Αρτηριών σε Εγχειρήσεις Αορτοστεφανιαίας Παράκαμψης
Ηλίας Αγγελής, καρδιοχειρουργός