8ο ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΩΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ

Θέμα ομιλίας: "Ο ρόλος της επεμβατικής καρδιολογίας στην αντιμετώπιση του συμπτωματικού ασθενή με προηγηθείσα αορτοστεφανιαία παράκαμψη - Βιβλιογραφικά δεδομένα - Παρουσίαση περιστατικών"

Ομιλητές:
Καρασαββίδης Βασίλειος, Καρδιολόγος
Γραΐδης Χρήστος, Καρδιολόγος

Δείτε το βίντεο της παρουσίασης

Δείτε τις διαφάνειες της παρουσίασης (Μέρος Α' - Βιβιλογραφικά δεδομένα - Καρασαββίδης Βασίλειος)

Δείτε τις διαφάνειες της παρουσίασης (Μέρος Β' - Παρουσίαση περιστατικών - Γραΐδης Χρήστος)