7ο ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΩΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ

Ομιλητές - Θέματα:

Ε. Αναγνώστου, Καρδιολόγος
"Ο ρόλος της ηχοκαρδιογραφίας στην απόφαση για την αντιμετώπιση της βαλβιδικής νόσου: Οργανική και ισχαιμική ανεπάρκεια της μιτροειδούς βαλβίδας"

Δείτε το βίντεο της παρουσίασης