6ο ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΩΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ

Ομιλητές - Θέματα:

Βασίλειος Καρασαββίδης, Καρδιολόγος : Άθληση και καρδιά
Δείτε το βίντεο της παρουσίασης
Δείτε τις διαφάνειες της παρουσίασης
 


Χρήστος Γραΐδης, Επεμβατικός καρδιολόγος: Συγγενείς ανωμαλίες των στεφανιαίων αγγείων
Δείτε το βίντεο της παρουσίασης


12/12/2012