1ο ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΩΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ

Ομιλητής: Βασίλειος Ψήφος, Επεμβατικός Καρδιολόγος
Θέμα ομιλίας:
Καρδιακός καθετηριασμός
Α. Βασικές αρχές
Β. Αγγειακή πρόσβαση
Γ. Αγγειογραφικές προβολές
Δ. Επιπλοκές
Ε. Αιμοδυναμική εκτίμηση


19/9/2012

Τοποθεσία: Aμφιθέατρο της κλινικής “ΓΕΝΕΣΙΣ”
Διεύθυνση: τέρμα 17ης Νοέμβρη-Πυλαία