ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΩΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ

Πρόληψη καρδιαγγειακών νοσημάτων
ACC/AHA (2009)
ESC (2007)