ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗ ΥΠΕΡΤΑΣΗ

Πνευμονική Υπέρταση
ACC / AHA (2009)

ESC (2009)


Προεγχειρητική καρδιολογική εκτίμηση (για μη καρδιολογικό χειρουργείο)

ACC/AHA (2009)

ESC (2009)
 

Πρόληψη καρδιαγγειακών νοσημάτων
ACC/AHA (2009)
ESC (2007)

Σακχαρώδης Διαβήτης και Καρδιαγγειακά νοσήματα
ESC (2007)

Στηθάγχη (σταθερή)
ACC/AHA (2002)
ACC/AHA (2007 update)
ESC (2006)

Συγγενείς καρδιοπάθειες σε ενήλικες
ESC (2010)
ACC / AHA (2008)

Συγκοπή

ACC/AHA (2006)

ESC (2009)