ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΗ ΑΓΓΕΙΑΚΗ ΝΟΣΟΣ

Περιφερική αγγειακή νόσος

ACCF/AHA (2011)

ESC (2011)