ΛΟΙΜΩΔΗΣ ΕΝΔΟΚΑΡΔΙΤΙΔΑ

Λοιμώδης ενδοκαρδίτιδα
ESC (2009)

Υπερηχογράφημα στην λοιμώδη ενδοκαρδίτιδα
ESC (2010)