ΚΟΛΠΙΚΗ ΜΑΡΜΑΡΥΓΗ

Κολπική μαρμαρυγή
ACCF/AHA/HRS (2011)

ESC (2010)

ACC/AHA (2006)