ΚΟΙΛΙΑΚΕΣ ΑΡΡΥΘΜΙΕΣ-ΠΡΟΛΗΨΗ ΑΙΦΝΙΔΙΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ

Κοιλιακές αρρυθμίες - Πρόληψη αιφνιδίου θανάτου
ACC/AHA/ESC (2006)