3ο ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΩΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ

Ομιλητής: Αναγνώστου Ευθύμιος, Καρδιολόγος
Θέμα ομιλίας:
Ο ρόλος της ηχοκαρδιογραφίας στην απόφαση για την αντιμετώπιση της βαλβιδικής νόσου: Στένωση αορτικής βαλβίδας. Αυτός ο άγνωστος.

17/10/2012

Τοποθεσία: Aμφιθέατρο της κλινικής “ΓΕΝΕΣΙΣ”
Διεύθυνση: τέρμα 17ης Νοέμβρη-Πυλαία