Η επίδραση του καφέ στους υπερτασικούς ασθενείς

12/10/2011
Η κατανάλωση καφέ από τους υπερτασικούς ασθενείς προκαλεί μια προσωρινή αύξηση της αρτηριακής πίεσης, διάρκειας τριών περίπου ωρών. Φαίνεται όμως ότι η χρόνια κατανάλωση καφέ στα πλαίσια της καθημερινής συνήθειας, δεν αυξάνει τον καρδιαγγειακό κίνδυνο.
Έτσι, η ανάλυση αρκετών μελετών οδηγεί στα εξής συμπεράσματα:
200-300mg καφείνης, προκαλούν αύξηση της συστολικής πίεσης κατά 8,1mmHg και της διαστολικής πίεσης κατά 5.7mmHg.
Η αύξηση αυτή της αρτηριακής πίεσης παρατηρείται κατά την πρώτη ώρα και διατηρείται έως και 3 ώρες.
Δεν παρατηρήθηκε καμία συσχέτιση μεταξύ αυξημένου καρδιαγγειακού κινδύνου και ημερήσιας κατανάλωσης καφέ.

Πηγή:

American Journal of Clinical Nutrition, 09/07/2011.
Mesas AE et al.