Η μαύρη σοκολάτα μπορεί να βοηθήσει στον έλεγχο της αρτηριακής υπέρτασης

12/8/2010
Τα αποτελέσματα μιας μετα-ανάλυσης που δημοσιεύθηκε στις 28 Ιουνίου στο BMC Medicine, ανέδειξαν τα ευεργετικά αποτελέσματα της μαύρης σοκολάτας στην αρτηριακή υπέρταση. Οι φλαβανόλες που περιέχει, αυξάνουν την παραγωγή του μονοξειδίου του αζώτου που όπως είναι γνωστό δρα αγγειοδιασταλτικά με συνέπεια την ελάττωση της αρτηριακής πίεσης.
Η κατανάλωση της μαύρης σοκολάτας βοηθά κυρίως τους υπερτασικούς ασθενείς και όχι αυτούς με φυσιολογική αρτηριακή πίεση.
Ο σκοπός της μετα-ανάλυσης ήταν να διευκρινιστεί η επίδραση των πλούσιων σε φλαβανόλες προϊόντων του κακάου, όπως η μαύρη σοκολάτα, στους υπερτασικούς ασθενείς σε σχέση με τους νορμοτασικούς. Αναλύθηκαν μελέτες από το 1995 έως το 2009 με διάρκεια παρακολούθησης όχι λιγότερο από δύο εβδομάδες.
Φάνηκε λοιπόν ότι στους υπερτασικούς ή προϋπερτασικούς ασθενείς η μαύρη σοκολάτα μείωσε την συστολική αρτηριακή πίεση κατά 5.0±3.0 mmHg και την διαστολική κατά 2.7±2.2 mmHg. Στους νορμοτασικούς ασθενείς η μείωση της αρτηριακής πίεσης δεν ήταν στατιστικά σημαντική.

Πηγές:
Ried K, Sullivan T, Fakler P, Frank OR, Stocks NP. Does chocolate reduce blood pressure? A meta-analysis. BMC Med. 2010 Jun 28;8:39.